czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Tytuł  

Rok od do
Okładka Tytuł / Sygnatura Daty
Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim 65/356/0/18/002/12236 - Szczegóły
Zarządzenia Kuratora Szkolnego 65/356/0/18/002/12237 - Szczegóły
Uchwały i informacje przedstawiane na posiedzeniach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej dotyczące szkolnictwa powszechnego, bibliotek, wczasów, kolonii, walki z analfabetyzmem 65/356/0/18/003/12238 - Szczegóły
Realizacja uchwał Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przez Wydział Oświaty 65/356/0/18/003/12239 - Szczegóły
Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum 65/356/0/18/003/12240 - Szczegóły
Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w sprawach oświaty i wychowania oraz ich realizacja przez Wydział Oświaty 65/356/0/18/003/12241 - Szczegóły
Organizacja wydziałów oświaty prezydiów rad narodowych 65/356/0/18/004/12242 - Szczegóły
Organizacja wewnętrzna i zakres działania Kuratorium Okręgu Szkolnego 65/356/0/18/004/12243 - Szczegóły
Organizacja Wydziału Oświaty i Kultury 65/356/0/18/004/12244 - Szczegóły
Schemat organizacyjny Kuratorium Okręgu Szkolnego 65/356/0/18/004/12245 - Szczegóły
<<   < 1 2 3 4 5 >   >>
Dokumentów na stronie