czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie > Kuratorium Okręgu Szkolnego

Organizacja wydziałów oświaty prezydiów rad narodowych

Wróć
Organizacja wydziałów oświaty prezydiów rad narodowych

Strona 0001

Organizacja wydziałów oświaty prezydiów rad narodowych

Strona 0002