Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział II

Oddział II – Materiałów archiwalnych wytworzonych od 1945 r.

 

Kierownik

mgr Michał Knitter

tel. 91 433 50 02 wew. 146

e-mail: oddzial2@szczecin.ap.gov.pl

 

Stanowisko ds. kwerend z zasobu od 1945 r.

mgr Anna Kandybowicz

tel. 91 433 50 02 wew. 140, 141

e-mail: kwerendy@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr Aleksandra Karpińska

tel. 91 433 50 02 wew. 116

 

mgr Aleksandra Nadolska

tel. 91 433 50 02 wew. 127

 

Iwona Radziejewska

tel. 91 433 50 02 wew. 140, 141

 

Elżbieta Sosna

 

 

Archiwiści z Oddziału II prowadzą prace w zakresie porządkowania i archiwalnego opracowania zasobu szczecińskiego Archiwum Państwowego wytworzonego po 1945 r. oraz sporządzają archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne i pomoce wyższego rzędu. Przygotowują opinie i ekspertyzy naukowe w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi. Ponadto przygotowują propozycje dla Komisji Metodycznej AP w Szczecinie dotyczące opracowania materiałów archiwalnych, a także prowadzą dokumentację jej posiedzeń. Do zadań archiwistów z Oddziału II należy również opracowywanie projektów i inicjowanie prac badawczych w zakresie archiwistyki, historii i nauk pokrewnych oraz prowadzenie badań indywidualnych lub w ramach międzyarchiwalnych zespołów naukowych, w tym zajmujących się przygotowaniem projektów normatywów metodycznych. Pracownicy Oddziału II współuczestniczą w przygotowywaniu przedsięwzięć popularyzatorskich, ekspozycyjnych i wydawniczych. W ramach pracy tego Oddziału przeprowadzane są kwerendy źródłowe w zasobie archiwalnym powstałym po 1945 r., jak również przygotowywanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów oraz prowadzenie prac dokumentacyjnych. Oddział II zajmuje się także całokształtem prac związanych z przechowalnictwem dokumentacji niearchiwalnej, w tym jej ewidencją, monitorowaniem przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jednostek, na terenie działania AP w Szczecinie, kwerendami, wydawaniem, odpisów i zaświadczeń, także z dokumentacji osobowo-płacowej. Pracownicy Oddziału II uczestniczą w organizacji i prowadzeniu praktyk studenckich.