czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Świadectwa Historii Pomorza

Księstwo Pomorskie 1140 - 1648

1273, 1 maja, Gryfino

1273, 1 maja, Gryfino

Barnim I książę pomorski potwierdza miastu Gryfinowi zakup wsi Dąbrowa oraz uwalnia tą wieś od wszystkich ciężarów prawa książęcego.
1293, 9-10 sierpnia, Szczecin

1293, 9-10 sierpnia, Szczecin

Bogusław IV, książę pomorski, potwierdza Szczecinowi przywilej lokacyjny księcia Barnima I z 1243 r. nadający miastu prawo magdeburskie, sąd ławniczy prawa magdeburskiego dla miast pomorskich oraz m.in. 100 włók ziemi uprawnej, 100 włók pastwisk, wolny połów ryb na Odrze, korzystanie z lasów książęcych, zwolnienie z cła i ungeldu na terenie księstwa.
1501, 7 sierpnia, Kraków

1501, 7 sierpnia, Kraków

List kardynała Fryderyka Jagiellończyka do Bogusława X, księcia pomorskiego, zapraszający do wzięcia udziału w elekcji króla polskiego 14 września 1501 r.
1535, Wittenberga

1535, Wittenberga

Pierwsza protestancka ordynacja kościelna dla całego Pomorza opracowana przez Jana Bugenhagena.
1544, Szczecin

1544, Szczecin

Inwentarz dokumentów z lat 1341-1514 przechowywanych w skrzyni w kancelarii książęcej w Szczecinie.
	 1557, 15 stycznia, Warszawa

1557, 15 stycznia, Warszawa

Statuty Sejmu Warszawskiego z 1557 r. zawierające m.in. nakaz likwidacji młynów i jazów na Warcie od Sieradza aż do granicy polsko-brandenburskiej.
1558

1558

Deklaracja polsko-pomorska wyliczająca utrudnienia handlowe stawiane przez Brandenburgię żegludze warciańsko-odrzańskiej, w której obydwie strony stwierdzają zgodnie, że przeszkody czynione przez margrabiów brandenburskich są sprzeczne z prawem naturalnym, wcześniej zawartymi porozumieniami i ugodami.
ok. 1566

ok. 1566


ok. 1566

Horoskopy Jana Fryderyka i Bogusława XIII, książąt pomorskich, sporządzone przez Andreasa Runge na lata 1566 i 1567.
1568, 23 listopada, Warszawa

1568, 23 listopada, Warszawa

List bezpieczeństwa wystawiony przez Zygmunta Augusta, króla polskiego, powracającym na Pomorze posłom księcia szczecińskiego.
1573, 24 września, Paryż

1573, 24 września, Paryż

List Henryka Walezego, króla-elekta polskiego, do książąt pomorskich informujący o terminie koronacji w Krakowie w dniu 17 stycznia 1574 r. oraz zapewniający o dotrzymaniu wcześniejszych umów i paktów.
1575, Szczecin

1575, Szczecin

Druk okolicznościowy z okazji przejęcia władzy biskupiej przez księcia Kazimierza, napisany przez Joachima Edelinga, pastora katedry kamieńskiej, wyrecytowany w dniu 26 października 1574 r.
1578, 3 marca, Warszawa

1578, 3 marca, Warszawa

Stefan Batory, król Polski, odnawia książętom pomorskim lenno-lęborsko-bytowskie.
	 1590, 12 maja, Greenwich

1590, 12 maja, Greenwich


1590, 12 maja, Greenwich

List królowej angielskiej Elżbiety I do Jana Fryderyka, księcia szczecińskiego, w sprawie zatrzymania statków szczecińskich, które, mimo zakazu, płynęły do Portugalii w czasie wojny między Anglią a Hiszpanią.
ok. 1596

ok. 1596

Horoskop księcia pomorskiego Bogusława XIII na lata 1596-1602.
1609, 19 lutego, Warszawa

1609, 19 lutego, Warszawa

Opis granicy polsko-pomorskiej z 1609 r.
1613, 1 lutego, Szczecin

1613, 1 lutego, Szczecin

Edykt Filipa II, księcia szczecińskiego, ustanawiający jarmark koński w Szczecinie w dniu św. Bartłomieja (24 sierpnia) i św. Barbary (4 grudnia).
1613, 1 sierpnia, Szczecin

1613, 1 sierpnia, Szczecin

Przysięga Jakuba Frosta, archiwisty książęcego, złożona w obecności księcia Filipa II i urzędników książęcych.
1616, 16 marca, Marianowo

1616, 16 marca, Marianowo

List Sydonii von Borck do Marcina Hemnitiusa, radcy i kanclerza księcia szczecińskiego, w którym poleca się ona jego opiece i podkreśla, że na najbliższej rozprawie o czary wykaże swoją niewinność.
1633, 14 czerwca, St. Germain-en-Laye

1633, 14 czerwca, St. Germain-en-Laye

List Ludwika XIII, króla francuskiego, do Bogusława XIV, księcia pomorskiego, w sprawie wzajemnych kontaktów, sytuacji militarnej w Rzeszy i potrzeby zawarcia pokoju.
1634, 21 grudnia, Gdańsk

1634, 21 grudnia, Gdańsk

List Władysława IV, króla Polski, do Bogusława XIV, księcia pomorskiego, zakazujący obcym wojskom wkraczania na ziemię lęborsko-bytowską.
	 1640, Kamień Pomorski

1640, Kamień Pomorski

Inwentarz archiwum kapituły kamieńskiej z 1640 r.