czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Szczeciński Informator Archiwalny nr 19

Szczeciński Informator Archiwalny nr 19

SIA 19 

 

 

 
 
Szczeciński Informator Archiwalny nr 19 (2006)

Spis treści:

 • Radosław Gaziński, Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Pani Profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej (s. 5-9)
 • Ewa Gwiazdowska, Hans Hartig (1873-1936) dokumentalista Szczecina pierwszej połowy XX wieku (s. 11-23)
 • Maciej Szukała, Znaczenie Komisji Historycznej Pomorza (Historische Kommission für Pommern) dla badań nad dziejami regionalnymi i jej rola w opracowywaniu zasobu archiwów niepaństwowych (1910-1945) (s. 25-35)
 • Paweł Gut, Akta XXIV Sądu SS i Policji w Szczecinie (SS und Polizeigericht Stettin XXIV) z lat 1943-1945 w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie (s. 37-42)
 • Karolina Sobańska, Kształtowanie zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1945-1955 (s. 43-68)
 • Andrzej Jabłoński, Aleksandra Maślak, Karolina Sobańska, Prace dyplomowe w szkołach wyższych Szczecina (s. 69-85)
 • Jan Macholak, Armia Czerwona na ziemiach zachodnich i północnych Polski w połowie 1945 r. w świetle sprawozdań NKWD (s. 87-108)
 • Paweł Gut, Pieczęcie urzędowe Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1831-2004. Cz. 1. Pieczęcie do 1945 r. (s. 109-124)
 • Iga Bańkowska, Druki, ulotki, plakaty i broszury propagandowe w zespole archiwalnym Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie (s. 125-162)
 • Alicja Jabłońska, Archiwum Państwowe w Szczecinie w 2005 roku (s. 163-168)
 • Witold Mijal, Realizacja programu INDEX w Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (s. 169-182)
 • Maria Frankel, Jerzy Grzelak, Spis zawartości Informatora Archiwalnego i Szczecińskiego Informatora Archiwalnego 1978-2005 (s. 183-206)