Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Zgłoszenie użytkownika

Zgłoszenie użytkownika

* pola wymagane

A. Dane użytkownika

Imię i nazwisko
*
Adres stałego miejsca zamieszkania
*
Adres do korespondencji w Polsce w okresie korzystania z archiwaliów (jeśli inny niż wskazany wyżej)

Rodzaj i numer dokumentu tożsamosci
*


B. Oświadczenie użytkownika

Oświadczam, że zapoznałem się z "Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie".

Wymagane jest potwierdzenie.


C. Dane kontaktowe użytkownika (wypełnienie tych pól nie jest obligatoryjne)

Numer telefonu

Adres e-mail
*


D. Informacje dotyczące poszukiwań archiwalnych (wypełnienie tego pola nie jest obligatoryjne)

Temat pracy i zakres chronologiczny badań (maksymalnie do 300 znaków)
*0/300
Powyższe informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych w art. 23 ust. 1pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D.U.1997 Nr 133 poz.883. Po ustaniu przydatności dla zarządzania udostępnianiem materiałów archiwalnych zgromadzone dane zostaną usunięte ze zbioru.