czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Wniosek o wystawienie akt pracowniczych

Wniosek o wystawienie akt pracowniczych

* pola wymagane

Dane osoby występującej z wnioskiem

*

*

*

Treść wniosku

*

*

*

Dane pracownika w czasie zatrudnienia

*

*

*

*

Oświadczenie osoby występującej z wnioskiem

Oświadczam, że:*