czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Szczeciński Informator Archiwalny nr 20

Szczeciński Informator Archiwalny nr 20

SIA 20

 

 

 

 

Szczeciński Informator Archiwalny nr 20 (2007)

Rocznik dedykowany prof. dr. hab. Kazimierzowi Kozłowskiemu

dyrektorowi Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1975-2007

Spis treści:

 • Kazimierz Kozłowski, Archii encomium. Pochwała nie tylko szczecińskiego archiwum (s. 11-21)
 • Jan Macholak, Kazimierz Kozłowski - historyk, archiwista (s. 23-48)
 • Wystąpienie dr. Sławomira Radonia, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (s. 49-50)
 • Wystąpienie dr. Martina Schoebla, dyrektora Landesarchiv Greifswald (s. 51-57)
 • Wystąpienie JE ks. abp. Mariana Przykuckiego, ordynariusza diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1992-1999 (s. 58)
 • Oficjalne pisma i fotografie z uroczystości (s. 59-85)
 • Paweł Gut, Podziały administracyjne pomorskich prowincji Prus w latach 1918-1939 (s. 89-102)
 • Maciej Szukała, Archiwista Rolf Reuter (1909-1945) w świetle materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie (s. 103-111)
 • Brend Aischmann, Wir alle hatten uns dies ganz anders vorgestellt. Die deutschen Burgermeister Stettins vom 26 April bis zum 5. Juli 1945 (s. 113-157)
 • Roman Stelmach, Akta i dokumenty depozytów miejskich zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu (s. 159-164)
 • Norbert Smela, Kancelaria Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie w latach 1950-1975 (s. 165-184)
 • Jan Macholak, Dokumentacja niejawna. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna (s. 185-198)
 • Krzysztof Stryjkowski, Archiwa samorządowe w Polsce - ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w świetle przykładów i rozwiązań obcych (s. 199-208)
 • Radosław Gaziński, Zasoby archiwalne w komunikacji społecznej (s. 209-217)