czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Publikacje od 2011

Publikacje od 2011

    Bartosz Sitarz, Jolanta Szyłkowska, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin. Ludzie i działalność (1981) 1989-2023.

Szczecin 2024, ss. 350, ISBN 978-83-66028-25-8 (wersja drukowana), ISBN 978-83-66028-26-5 (wersja elektroniczna)

Publikacja przybliża ponad 30 lat funkcjonowania Okręgu Szczecin ŚZŻAK i stanowi niejako hołd złożony kombatantom, którzy dożywszy wolnej Polski, zaangażowali się z pełną mocą w życie społeczne, upamiętnianie wydarzeń i postaci związanych z Polskim Państwem Podziemnym i jego zbrojnym ramieniem w latach II wojny światowej oraz w edukację historyczną młodszych pokoleń. W książce znalazło się ponad 400 zdjęć z lat 1981-2023 oraz wykaz kombatantów-członków Okręgu Szczecin, liczący 962 nazwiska.

do pobrania wersja elektroniczna

 

   

Zbigniew Stanuch, Joanna Glatz, Robotnicy Boga. Duszpasterstwo Ludzi Pracy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie.

Szczecin 2023, ss. 115, ISBN 978-83-66028-24-1

Publikacja zawiera historię Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Szczecinie i charakterystykę źródeł do dziejów duszpasterstwa, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie. W pracy znalazły się także wspomnienia ks. Andrzeja Steckiewicza, duszpasterza i opiekuna środowiska Ludzi Pracy oraz Janiny Trojanowskiej (1921-1998), łączniczki Armii Krajowej, uczestniczki strajków w grudniu 1970 i sierpniu 1980 r. w Szczecinie, działaczki „Solidarności”, jednej z inicjatorek marszu głodowego w sierpniu 1981 r, współzałożycielki Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Książka jest bogato ilustrowana skanami materiałów archiwalnych, w tym licznymi fotografiami autorstwa Jarosława Kaczorowskiego.

do pobrania wersja elektroniczna

 

    „U źródeł szczecińskiej sceny muzycznej. Protokoły posiedzeń Towarzystwa Miłośników Teatru Muzycznego (1956-1958)” pod red. J. Jekiela i K. Kowalczyka

Szczecin 2022, s. 159, il. ISBN 978-83-909715-6-8,  ISBN 978-83-66028-17-3

Publikacja źródłowa zawierająca protokoły z posiedzeń Towarzystwa Miłośników Teatru Muzycznego w Szczecinie z lat 1956-1958 znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie w zespole „Opera i Operetka w Szczecinie”. Uzupełnieniem  dla tych materiałów są artykuły prasowe głównie z „Kuriera Szczecińskiego” oraz wydawnictwa jubileuszowe Opery zawierające wspomnienia pracowników. Praca opatrzona przypisami i komentarzami do opisywanych w protokołach wydarzeń oraz biogramami.

do pobrania wersja elektroniczna

     
    Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2021, Tom V

Szczecin 2021, ss. 317, il. ISSN 2544-3739

Piąty tom rocznika Archiwum Państwowego w Szczecinie. Na jego zawartość składają się  artykuły naukowe z pogranicza archiwistyki i historii regionalnej. Osobną część rocznika tworzą opracowania poświęcone zagadnieniom odnoszącym się do praktyki archiwalnej, oraz działy „Ludzie archiwów”, „Biografie” i „Z działalności popularyzatorskiej Archiwum” w którym to zaprezentowane zostały wybrane prace z konkursu dla szkół „ Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. W dziale „Publikacje Archiwum Państwowego w Szczecinie wydane w 2020 roku”  omówione zostały publikacje Archiwum za 2020 r. Tradycyjnie zamieszczony jest tu również przegląd wydarzeń zarejestrowany w „Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie  w roku 2020”.

do pobrania wersja elektroniczna

     
    Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię. Prace Laureatów II edycji konkursu”, red. Iga Bańkowska, Janina Kosman

Szczecin 2021, ss. 145, il., wersja papierowa: ISBN 978-83-66028-13-5, wersja pdf: ISBN 978-83-66028-14-2

Książka z pracami konkursowymi drugiej edycji konkursu historyczno-literackiego dla uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię". Ogromy sukces pierwszej edycji konkursu, na który spłynęło 381 prac, skłonił organizatorów do jego kontynuowania. W drugiej edycji udział wzięło 452 uczestników, z których wyłoniono 20 laureatów. W pracach tych odzwierciedlone zostały losy Polaków na tle trudnych i dramatycznych wydarzeń XX w. Kanwą tych historii były pamiątki rodzinne i dokumenty pieczołowicie przechowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Opisane zostały historie więźniów obozów koncentracyjnych, łagrów, zesłańców, żołnierzy, świadectwo, tych którzy przeżyli ludobójstwo na Wołyniu, Polaków, którzy dali schronienie Żydom w czasie II wojny światowej, robotników przymusowych III Rzeszy. Są to historie, których echa, można odnaleźć w historii każdej rodziny. Historie wielkie i mniejsze, powszechne, codzienne, budujące poczucie tożsamości, przynależności, w tym do Małych Ojczyzn.

do pobrania wersja elektroniczna

     
    "Nie zapomnijcie tamtych dni". 40. rocznica powstania NSZZ "Solidarność", praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Joanny Chojeckiej 

Warszawa–Szczecin 2021, ss. 352, il., ISBN: 978-83-66739-28-4 (NDAP, wersja drukowana), ISBN: 978-83-66739-29-1 (NDAP, wersja PDF), ISBN: 978-83-66739-30-7 (NDAP, wersja EPUB), ISBN: 978-83-66028-10-4 (APSz, wersja papierowa), ISBN: 978-83-66028-11-1 (APSz, wersja PDF), ISBN: 978-83-66028-12-8 (APSz, wersja EPUB)

Publikacja będąca pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Archiwa Państwowe dla upamiętnienia 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Była to część większego ogólnopolskiego projektu obejmującego, obok konferencji i materiałów pokonferencyjnych, wystawę oraz publikację prezentujące źródła do dziejów NSZZ „Solidarność” przechowywane w zasobie Archiwów Państwowych. W wydawnictwie "Nie zapomnijcie tamtych dni…”, zawarto nie tylko artykuły naukowe dotyczące okoliczności narodzin związku, ale również zapis rozmowy ze świadkami wydarzeń.

do pobrania wersja elektroniczna

     
    Janina Kosman, „Jedna biblioteka - trzy historie. Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie. Studium przypadku”

Warszawa-Szczecin 2021 ss. 481, il. ISBN 978-83-66028-15-9, ISBN 978-83-66028-16-9

Publikacja przybliżająca dzieje biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie począwszy od powołania biblioteki przy szczecińskim Towarzystwie Historii i Starożytności Pomorza, która to w połowie XIX w. znalazła się w strukturze Archiwum. W kolejnych rozdziałach omówiona została  biblioteka archiwalna sięgająca swymi początkami  pierwszych dekad  XIX w., oraz początki i dalszy rozwój biblioteki polskiego Archiwum po 1945 r.  

do pobrania wersja elektroniczna

     
    Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego. W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ze zbiorów Beaty Gotowały i Natalii Kosobuckiej

Szczecin 2021, ss. 54, il., ISBN 978-83-66028-08-1 (wersja drukowana), ISBN 978-83-66028-09-8 (wersja PDF)

Konstytucja 3 Maja jest jednym z najważniejszych dokumentów historycznych nie tylko w aspekcie prawnym, jako fundament polskiej państwowości, ale i społeczno-kulturowym. Rocznica jej uchwalenia była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej w ciągu minionych 230 lat, zarówno w czasach zniewolenia, jak i wolnej Polski. Była wielopokoleniowym, duchowym testamentem, do którego nasi przodkowie odwoływali się w trudnych chwilach dziejowych i na którym budowali poczucie odpowiedzialności za los własny i przyszłych pokoleń. Na wystawie zaprezentowano wybrane walory ze zbiorów rodzinnych Beaty Gotowały i Natalii Kosobuckiej z domu Gotowała.

do pobrania wersja elektroniczna

     
    Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2020, Tom IV

Szczecin 2020, ss. 209, il. ISSN 2544-3739

Czwarty tom rocznika Archiwum Państwowego w Szczecinie. Na jego zawartość składają się  artykuły naukowe z pogranicza archiwistyki i historii regionalnej. Osobną część rocznika tworzą opracowania poświęcone zagadnieniom odnoszącym się do praktyki archiwalnej, oraz dział „Ludzie archiwów” przybliżający sylwetki archiwistów. W dziale „Publikacje Archiwum Państwowego w Szczecinie”  omówione zostały publikacje wydane przez Archiwum w 2019 r. Tradycyjnie zamieszczony jest tu również przegląd wydarzeń zarejestrowany w „Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie  w roku 2019”.

     
   

„Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię. Prace Laureatów konkursu”, red. Iga Bańkowska, Janina Kosman

Szczecin 2020, ss. 94, il., ISBN 978-83-66028-06-7

Prezentacja prac laureatów konkursu historyczno-literackiego dla uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię". Jego celem jest popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej, poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych, doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego. Zadaniem konkursowym uczestników jest napisanie pracy, która powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

do pobrania wersja elektroniczna

 
     
   

Archiwa Rodzinne Niepodległej. Wybór z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie”,  Redakcja: Iga Bańkowska, Janina Kosman

Szczecin 2020, ss. 82, il., ISBN 978-83-66028-07-4

Katalog prezentujący niewielki wybór dokumentów pochodzących z archiwów rodzinnych i kolekcji prywatnych zabezpieczonych w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dokonując wyboru kierowaliśmy się tym, aby pokazać materiały archiwalne, które każdy z nas może mieć w posiadaniu, i które mimo swojej powtarzalności, są cennym świadectwem przeszłości. Pragnęliśmy też uświadomić, jak różne, czasem nawet zaskakujące, formy może przybrać dokument. Niezależnie od formy i treści, zachowane pamiątki przeszłości doskonale ilustrują i uzupełniają wiedzę zawartą w dokumentacji urzędowej.

do pobrania wersja elektroniczna

     
   

Maciej Szukała, ”Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914-1945. Ludzie i działalność”

Szczecin 2019, ss. 270, ISBN 978-83-66028-02-9

Tematem książki są dzieje Archiwum Państwowego w Szczecinie w okresie trzydziestu lat, których klamrami są  I i II wojna światowa. Archiwum funkcjonowało wówczas w tle bezprecedensowych, dynamicznych zmian zarówno w polityce, kulturze, nauce, gospodarce, jak i życiu codziennym społeczeństwa niemieckiego. Ów czas rewolucyjnych przemian społeczno-politycznych zaznaczył się we  wszystkich sferach działalności instytucji. Publikacja został wzbogacona unikatowym materiałem ilustracyjnym.

do pobrania wersja elektroniczna

 

     
   

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2019, Tom III

Szczecin 2019, ss. 282, il. ISSN 2544-3739

Trzeci tom rocznika Archiwum Państwowego w Szczecinie. Na jego zawartość składają się  artykuły naukowe z pogranicza archiwistyki i historii regionalnej, których autorzy wykorzystują w swoich rozważaniach  m.in. pomorskie źródła archiwalne. Osobną część rocznika tworzą opracowania poświęcone zagadnieniom odnoszącym się do praktyki archiwalnej, oraz dział „Ze wspomnień  i relacji" jak też cykl przybliżający sylwetki archiwistów pod hasłem „Ludzie archiwów”.  Tradycyjnie zamieszczony jest tu również przegląd wydarzeń zarejestrowany w „Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie  w roku 2018”.

do pobrania wersja elektroniczna

     
   

Radosław Pawlik „Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498-1549)”

Warszawa-Szczecin 2019, ss. 576, ISBN 978-83-953464-5-3, ISBN 978-83-66028-01-2, ISBN  978-83-931483-9-4

Tematem książki są wciąż kontrowersyjne kwestie uwarunkowań i początków reformacji w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XVI w. Najistotniejsze z punktu widzenia całej pracy  są problemy dotyczące stanowiska kapituły katedralnej, jako najważniejszej (obok biskupa) instytucji kościelnej w diecezji, wobec proklamowanego przez książąt Barnima IX i Filipa I luteranizmu i reformy 1534/1535. Autor podjął tutaj próbę odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku kolegium katedralnego i jego poszczególnych członków do luteranizmu, przyczyn, motywów, uwarunkowań i momentu przejścia przez kapitułę na protestantyzm, a także jej roli i udziału w reformie kościelnej w państwie.

 

     
   

Stare druki XVIII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog, oprac. Janina Kosman

Szczecin 2019, ss. 272, il. ISBN 978-83-64642-03-6 , ISBN 978-83-953463-6-0

Katalog, którego współwydawcą jest Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie zawiera cenną kolekcję starych druków z XVIII wieku ze zbiorów biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Profesjonalnemu opisowi 588 pozycji towarzyszy aparat pomocniczy w postaci zestawienia sygnatur, wykazu proweniencji oraz indeksu topo-typograficznego. Opracowanie uzupełnione jest ilustracjami..

 

do pobrania wersja elektroniczna

     
   

Danuta Szyksznian-Ossowska ps. ”Sarenka” „Wilno – krew i łzy. Ponary”

Szczecin 2019, wyd. II zmienione,  ss. 175, il.  ISBN 978-83-953464-5-3, ISBN 978-83-66028-05-0 

Książka której wydawcami są Archiwum Państwowe w Szczecinie, Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera oraz Zarząd Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dokumentuje terror i zbrodnie dokonane przez okupantów niemieckich i litewskich kolaborantów w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, a przede wszystkim w podwileńskich Ponarach. Zawiera wspomnienia świadków wydarzeń, ich rodzin oraz bogaty materiał ikonograficzny.

do pobrania wersja elektroniczna

     
   

Michał Siedziako, Iga Bańkowska, Krzysztof Kowalczyk „Od PRL do III RP Szczecińskie lata przełomu w obiektywie Jarosława Kaczorowskiego i Pawła Woźniaka”

Szczecin 2019, ss. 268, il.   ISBN 978-83-66028-04-3 

Publikacja stanowi album na który składają się zdjęcia Jarosława Kaczorowskiego i Pawła Woźniaka fotografów-amatorów, które powstały w drugiej połowie lat 80. i na początku lat 90. XX w. Są one cenną dokumentacją działalności części szczecińskich środowisk opozycyjnych z tego właśnie okresu. Album składa się (oprócz słowa wstępnego od dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie i informacji o autorach zdjęć)  z następujących rozdziałów:  „Reminiscencje z szesnastu miesięcy legalnej  „Solidarności”,  „Opozycja i Kościół”, „Sierpień 88”, Solidarność podzielona”,  „Manifestacje uliczne 1989/1990”, „Nowe czasy”.

do pobrania wersja elektroniczna

 

     
 

„Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku”. Katalog wystawy upamiętniającej 30. Rocznicę antykomunistycznych protestów, oprac. Iga Bańkowska, Artur Kubaj, Wojciech Woźniak

Szczecin 2018, ss. 57, ISBN 978-83-66028-00-5

W 1988 r. w Szczecinie i innych miastach Polski po raz kolejny doszło do strajków przeciw komunistycznej władzy. 5 maja 1988 r. pracownicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (WPKM), solidaryzując się ze strajkującymi robotnikami Nowej Huty, przystąpili do protestu domagając się podwyżek płac. 22 czerwca strajkujący wystąpili w obronie zwolnionych liderów majowego wystąpienia. Kolejna fala protestów w Szczecinie rozpoczęła się 17 sierpnia w szczecińskim porcie. Strajkujący domagali się m.in. legalizacji „Solidarności”, podwyższenia płac, przywrócenia do pracy pracowników Zarządu Portu zwolnionych za działalność solidarnościową. Strajk szczeciński został ostatecznie przerwany 3 września. Uczestniczyło w nim łącznie około 3 tys. osób.

do pobrania wersja elektroniczna

     
 

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2018, Tom II

Szczecin 2018, ss. 222, il., ISSN 2544-3739

Drugi tom rocznika Archiwum Państwowego w Szczecinie. Na jego zawartość składają się z artykuły naukowe z pogranicza archiwistyki i historii regionalnej, których autorzy opierają swoje rozważania na wiedzy zapisanej w pomorskich źródłach archiwalnych. Osobną część rocznika tworzą opracowania poświęcone zagadnieniom z praktyki archiwalnej oraz cykl przybliżający sylwetki „Ludzi archiwów”. Tradycyjnie czasopismo kończy przegląd wydarzeń w AP w Szczecinie zarejestrowany w „Kronice Archiwum Państwowego w Szczecinie za 2017 rok”.

do pobrania wersja elektroniczna

NAKŁAD WYCZERPANY

 

     
   

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2017, Tom I

Szczecin 2017, ss. 253, il., ISSN 2544-3739

Pierwszy tom nowego rocznika Archiwum Państwowego w Szczecinie, zastępujący dotychczas wydawany w latach 1985–2016 „Szczeciński Informator Archiwalny”. Na jego zawartość składają się artykuły z obszaru archiwistyki oraz dotyczące zagadnień historycznych skupione w dziale „Studia i materiały”. Pozostałe działy rocznika to „Recenzje i omówienia”, „Z praktyki archiwalnej” oraz „Kronika Archiwum Państwowego w Szczecinie za 2016 rok”.

do pobrania wersja elektroniczna

NAKŁAD WYCZERPANY

 

     
 

Stare druki XV–XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog, oprac. Janina Kosman

Szczecin 2017, ss. 172, il. ISBN 978-83-64642-27-2

Katalog zawiera cenną kolekcję starych druków z XV–XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Profesjonalnemu opisowi 238 pozycji towarzyszą: wykaz proweniencji oraz indeks topo-typograficzny. Opracowanie uzupełnione jest winietami, reprezentatywnymi dla przedstawionych druków, oraz wybranymi drzeworytami i miedziorytami. 

do pobrania wersja elektroniczna

NAKŁAD WYCZERPANY

     
 

Szczeciński Informator Archiwalny” 2016, Nr 25, red. Maria Frankel

Szczecin 2016, ss. 179, il., ISBN 978-83-64642-25-8.

Rocznik Archiwum Państwowego w Szczecinie ukazujący się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie archiwalnym, kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie za 2015 rok oraz artykuły bezpośrednio prezentujące pomorskie źródła archiwalne. 

 

 

     
   

Kronika Szczecina 2015–2016, Nr XXXIV, pr. zbior. 

Szczecin 2016, ss. 354, il. ISBN 978-83-64642-22-7

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXXIV ma charakter specjalny, kończy bowiem –obejmujący 33 lata – okres pracy Redakcji, którą kierował inicjator i redaktor tego rocznika prof. Kazimierz Kozłowski. Tekst prof. K. Kozłowskiego „O aktywności wydawców i redakcji Kroniki Szczecina w latach 1983–2016” przedstawia historię periodyku. To wydanie „Kroniki” prezentuje procesy zachodzące w 2015 r. (kalendarium wydarzeń, nekrologia, bibliografia). Ze względu na fakt, iż rocznik został oddany do druku w 2016 r. uzupełniono go o wybrane ważne wydarzenia z tegoż roku.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
   

Tadeusz Białecki, Kronika Historyczna Szczecina od początków miasta do 1945 roku. Suplement do „Kroniki Szczecina”   

Szczecin 2016, ss. 245, il. ISBN 978-83-64642-24-1

Opracowanie prof. Tadeusza Białeckiego stanowi kompendium wiedzy faktograficznej o Szczecinie i  okolicach od czasów prehistorycznych aż po 1945 rok W części pierwszej Autor w formie krótkich artykułów przedstawił problematykę krajoznawczą miasta, jego charakterystykę geograficzną i przyrodniczą oraz rozwój  i potencjał społeczno-ekonomiczny. W kolejnych hasłach ukazane zostały dzieje prehistoryczne terenów nadodrzańskich aż po średniowiecze natomiast w dalszej części zamieszczone zostało typowe kalendarium wydarzeń.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
 

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom XVI. Sektor prywatny, spółdzielczy oraz państwowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949 w świetle sprawozdań Narodowego Banku Polskiego, oprac. Piotr Chrobak

Szczecin 2015, wyd. I, ss. 246, ISBN 978-83-64642-12-8

Seria źródłowa, której wydawcami są Uniwersytet Szczeciński oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. Tom XVI, który opracował Piotr Chrobak zawiera źródła odnoszące się do zagadnień związanych z sektorem prywatnym, spółdzielczym oraz państwowym na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949 w świetle sprawozdań Narodowego Banku Polskiego.

 

     
 

Pomeranica XVIII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog, oprac. Janina Kosman

Szczecin 2016, ss.191, il., ISBN 978-83-64-642-23-4

Publikacja przedstawia pomeranica osiemnastowieczne ze zbioru biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Poprzedzona jest wstępem omawiającym prezentowane w katalogu piśmiennictwo.

 

 

 

     
 

Pomorze Zachodnie z Polską, praca zbiorowa pod red. K. Kozłowskiego 

Warszawa–Szczecin 2015, ss. 552, il. ISBN 978-83-64642-18-0

Na publikację składają się teksty trzydziestu autorów podejmujących wielowątkową tematykę skupioną wokół genezy procesu uformowania zachodniej granicy Polski ze Szczecinem, spolonizowania regionu zachodniopomorskiego oraz procesów cywilizacyjnych tu zachodzących w kontekście uwarunkowań geopolitycznych, polityki wewnętrznej państwa, realiów gospodarczych i społecznych.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

     
 

P. Bartnik, J. Macholak, P. Chrobak, 70 lat polskiego Szczecina. Kalendarium wydarzeń 1945–2015. Biblioteka Kroniki Szczecina 

Szczecin 2015, ss. 316, il. ISBN 978-83-64642-17-3; ISBN 978-83-64629-36-5

Wydawcy „Kroniki Szczecina”, czyli Rada Miasta Szczecin oraz Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego „Dokument” starali się do tej pory artykułować wszystkie ważniejsze rocznice związane z dziejami Szczecina. Ważne znaczenie ma wydana w 2005 r. „Kronika Szczecina 1945–2005. Z biegiem lat, z biegiem dni”, opracowana przez Pawła Bartnika i Jana Macholaka. Nakład tej „Kroniki” został już wyczerpany. Niniejsze wydawnictwo nawiązuje w znacznym stopniu do materiału prezentowanego we wspomnianej „Kronice”, lecz opracowane zostały dalsze lata tzn. 2006–2015.

 

     
   

Szczeciński Informator Archiwalny” 2015, Nr 24, red. Maria Frankel

Szczecin 2015, ss. 221, il., ISBN 978-83-64642-19-7, red. Maria Frankel

Rocznik Archiwum Państwowego w Szczecinie ukazujący się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie, kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie za lata 2013–2014 oraz artykuły bezpośrednio prezentujące pomorskie źródła archiwalne. 

 

   

 

 

Kronika Szczecina 2014–2015, Nr XXXIII, pr. zbior. 

Szczecin 2015, ss. 310, il. ISBN 978-83-64642-17-3; ISBN 978-83-64629-33-4

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXXIII obejmuje 2014 i część 2015 roku. Owo połączenie wiadomości z okresu półtorarocznego wynika z faktu, iż Redakcja „Kroniki” postanowiła zawrzeć w tym tomie także obchody 70-lecia polskiego Szczecina. Dodatkowo omówiono wybory samorządowe i parlamentarne. Tradycyjnie przedstawiona została działalność Rady Miasta. W cyklicznych działach: „Z dziejów Szczecina” oraz „Ludzie Szczecina” zamieszczono szereg interesujących artykułów. Tom kończy serwis fotograficzny „Szczecin 2014–2015” autorstwa Jana Surudy.

 

NAKŁAD WYCZERPANY 

   

 

    Lucyna Turek-Kwiatkowska, Moje 60 lat w Szczecinie. Okruchy wspomnień 

Szczecin 2015, ss. 149, ISBN 978-83-89341-93-8 

Książka wspomnieniowa prof. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej historyka, archiwisty, dyrektorki Archiwum Państwowego w Szczecinie (1969-1975), następnie pracownika naukowego szczecińskich uczelni. W książce wydanej staraniem Wydawnictwa Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument” oraz Wydawnictwa Naukowego Wydziału Humanistycznego US Minerva, Autorka wspomina m.in. początki swojej drogi zawodowej w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz późniejszą pracę dydaktyczo-naukową. Znalazły się tu również rozważania o pomorskim pograniczu i kulturze regionalnej.

NAKŁAD WYCZERPANY
     
   

Pomorze militarne cz. VII 

Szczecin 2014, ss. 278, il., ISBN 978–83–64642–09–8

Kolejny tom wydawnictwa prezentującego dorobek szczecińskiego środowiska naukowego,  dotyczący szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa, obronności, historii najnowszej oraz polityki na Pomorzu Zachodnim. Jednym z głównych tematów siódmego tomu jest problematyka morska. Okazją ku temu była obchodzona w 2014 roku 95. rocznica powstania Polskiej Marynarki Wojennej. Publikacja przynosi również przegląd wydarzeń społeczno-militarnych w regionie oraz informacje o działalności Towarzystwa „Pogranicze”.

 

     
   

Kronika Szczecina 2013, Nr XXXII, pr. zbior. 

Szczecin 2014, ss. 402, il. ISBN 978-83-64642-04-3

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXXII zawiera tradycyjnie sprawozdanie z działalności władz miejskich. W części „Z dziejów Szczecina” znajdują się m.in. artykuły dotyczące chrystianizacji szczecinian w XII wieku, wyborów samorządowych w latach 1990–2010 czy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W dziale „Ludzie Szczecina” tradycyjnie przedstawione zostały sylwetki znanych postaci, m.in ks. Jana Kazieczki, prof. Tadeusza Białeckiego i Krystyny Łyczywek. W części „Szczecin 2013” znalazło się kalendarium najważniejszych wydarzeń, nekrologia i biogramy zmarłych, m.in. prof. Władysława Filipowiaka, prof. Erazma Kuźmy, prof. Marii Seidler, red. Aliny Głowackiej i  red. Krzysztofa Gołdy oraz bibliografia Szczecina za 2012 r.

 

 

     
   

„Szczeciński Informator Archiwalny” 2014, Nr 23

Szczecin 2014, ss. 157, il., ISBN 978–83–64642–06–7, red. Maria Frankel

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie, kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie, artykuły bezpośrednio prezentujące pomorskie źródła archiwalne. 

Rocznik 2014, który powstał we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, dedykowany jest prof. Zygmuntowi Szultce w siedemdziesiąte urodziny. Tom składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest prof. Zygmuntowi Szultce, Jego drodze życiowej i dorobkowi naukowemu. Uzupełnia ją bibliografia prac Profesora. Część druga zawiera teksty dedykowane Jubilatowi przez zaprzyjaźnionych naukowców.

 

   

 

   

Zwangsarbeit in Pommern von 1939 bis 1950. Sachstand und Perspektiven der Forschung und der historischen Bildungsarbeit in Deutschland und Polen.

Praca przymusowa na Pomorzu w latach 1939-1950. Stan i perspektywy badań naukowych oraz edukacji historycznej w Polsce i w Niemczech.

Dokumentacja wspólnej konferencji Archiwum Miejskiego w Greifswaldzie i Archiwum Państwowego w Szczecinie, która odbyła się w Greifswaldzie w dniach 29-30 listopada 2012

Greifswald-Szczecin 2014, ss. 409, il., ISBN 978–3–9810677-7-4

Publikacja w j. pol. i niem. składająca się z czterech rozdziałów zawiera referaty wygłoszone w czasie konferencji w Greifswaldzie w listopadzie 2012 r. Podjęte w dwóch pierwszych częściach zagadnienia to stan badań dotyczący pracy przymusowej przed lub po 1945 roku oraz prezentacja materiałów źródłowych znajdujących się w niemieckich i polskich archiwach. W trzecim rozdziale omówione zostały projekty edukacyjne odnoszące się do tematu pracy przymusowej a w czwartym zamieszczono wspomnienia świadków czasu-robotników przymusowych.

 NAKŁAD WYCZERPANY

   

 

   

Prezydenci polskiego Szczecina

Szczecin 2014, ss. 265, il., ISBN 978-83-64642-03-6

Nakładem oficyny Archiwum Państwowego w Szczecinie ukazało się opracowanie poświęcone prezydentom Szczecina od 1945 r. po czasy współczesne. Publikacja stanowi suplement do wydawanej od 1983 r. we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin „Kroniki Szczecina”. Czytelnicy otrzymują, w przededniu siedemdziesiątej rocznicy przejęcia Szczecina przez Polskę, informacje o wszystkich dotychczasowych kierownikach administracji miejskiej w formie oddzielnych artykułów im poświęconych. Załącznikiem do tej pracy jest obraz przemian zachodzących w Szczecinie w ostatnim ćwierćwieczu ujęty na wystawie „Szczecin. Transformacje” znanego szczecińskiego fotografika Marka Czasnojcia.

 

   

 

 

Obywatelski Komitet Porozumiewawczy „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. Powstanie i działalność od marca do czerwca 1989 roku, red. Małgorzata Machałek, Jan Macholak i Włodzimierz Puzyna

Szczecin 2014, ss. 256, il., ISBN 978-83-64642-01-2

Publikacja jest efektem dwóch konferencji z udziałem organizatorów i działaczy OKP „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodniego zorganizowanych w 2008 i 2009 roku kolejno w Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Stanowi zapis relacji oraz wspomnień uczestników demokratycznych przemian w regionie zachodniopomorskim w 1989 roku. Uzupełniona jest wyborem dokumentów i druków ulotnych związanych z omawianymi wydarzeniami z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie. Druk książki finansowany jest przez Urząd Miasta Szczecin oraz Euroregion Pomerania.

Wersja elektroniczna publikacji do pobrania tutaj.

   

 

 

Szczeciński Informator Archiwalny” 2013, Nr 22, red. Maria Frankel

Szczecin 2013, ss. 226, il., ISBN 978–83–89341–92–1, red. Maria Frankel

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie, kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie za rok 2012 oraz artykuły bezpośrednio prezentujące pomorskie źródła archiwalne. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorze militarne cz. VI. z. 1 

Szczecin 2013, ss. 261, il., ISBN 978–83–89341–98–3

Kolejny tom wydawnictwa prezentującego dorobek szczecińskiego środowiska naukowego, a dotyczący szeroko rozumianej problematyki obronności, przynosi m.in. refleksje na temat drugiej wojny światowej w polityce historycznej oraz przegląd wydarzeń społeczno-militarnych w regionie. W dziale „Recenzje, sprawozdania i omówienia” przybliżono m.in. problematykę wojskowości w pracach magisterskich. Tom wieńczy informacja o działalności Stowarzyszenia „Pogranicze”.

NAKŁAD WYCZERPANY

     

 

 

Kronika Szczecina 2012, Nr XXXI, pr. zbior. 

Szczecin 2013, ss. 309, il. ISBN 978-83-89341-99-0

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXXI zawiera tradycyjnie sprawozdanie z działalności władz miejskich. W części „Z dziejów Szczecina” znajdują się m.in. artykuły dotyczące systemu grzewczego w mieście do 1945 roku, służby zdrowia w polskim Szczecinie w 1945 roku, gospodarki Szczecina w ostatnich dziesięcioleciach oraz omówienia nowych publikacji regionalnych. Tradycyjnie przedstawione zostały także znane postaci Szczecina. W części „Szczecin 2012” odnotowano znaczące wydarzenia dla miasta rejestrowane w tym roku. Rocznik zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń, nekrologia oraz bibliografia Szczecina za 2012 r.

 

     

 

 

Gut Paweł, Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740-1849. Studium z dziejów instytucji prawnej 

Szczecin-Warszawa 2013, ss. 433, ISBN 978-83-89341-95-2 

Książka autorstwa dr. Pawła Guta „Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740–1849” jest efektem zainteresowań i badań naukowych autora z zakresu historii ustroju wymiaru sprawiedliwości w okresie nowożytnym. Zawarta w niej problematyka odnosi się nie tylko do funkcjonowania sądownictwa patrymonialnego, ale także do ustroju prawnego i administracyjnego państwa pruskiego w XVIII i XIX wieku. W pracy poruszono również zagadnienie spuścizny archiwalnej po sądach patrymonialnych i jej archiwizacji.

 

     

 

 

Wieczorek Marian, Byłem komendantem wojennym miasta Stary Dąb (Szczecin-Dąbie) 

Szczecin 2013, ss. 162, ISBN 978-83-89341-96-9 

Marian Wieczorek, autor wspomnień „Byłem komendantem wojennym miasta Stary Dąb (Szczecin—Dąbie)”, znalazł się w Dąbiu — całkowicie zniszczonym w wyniku działań wojennych — już 20 marca 1945 roku. W swoich wspomnieniach spisanych w początkach lat 70. autor mówi m.in. o walkach o Dąbie oraz porusza wszystkie zagadnienia organizacji polskiego osadnictwa na tym obszarze. W opisach na pierwszym miejscu dominuje obraz ruin, gruzów i zniszczeń, tym tragiczniejszy, iż dzieło zniszczenia nie zakończyło się wraz z wojną ale było kontynuowane przez szabrowników. Wiele uwagi M. Wieczorek poświęcił sytuacji jaka wytworzyła się na dworcu kolejowym, odnotował uroczyste otwarcie pierwszej polskiej szkoły, przedstawił działalność pierwszych polskich mieszkańców, pracujących ofiarnie na rzecz całej polskiej społeczności.

NAKŁAD WYCZERPANY

     

 

 

Stefan Kardynał Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim. Materiały z konferencji naukowej z 30 listopada 2012 roku, pod red. ks. A. Ziejewskiego i ks. G. Wejmana 

Szczecin 2013, ss. 273, il., ISBN 978-83-89341-97-6 

W książce będącej pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, uwypuklone zostały - w dwóch częściach - główne nurty posługi prymasa Polski na rzecz Pomorza Zachodniego, które niestrudzenie odwiedzał w latach 1950-1977. Trzecia część stanowi wymiar liturgiczno-wspomnieniowy. Publikacja zawiera obszerną dokumentację fotograficzną. Jej autorami są znawcy różnych dziedzin życia kościelnego, naukowego i społecznego.

NAKŁAD WYCZERPANY

     

 

 

Zaremba Paweł, Koligacje rodzinne pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby

Szczecin 2013, ss.119, il., ISBN 978-83-89341-97-6

Publikacja będąca suplementem do „Kroniki Szczecina 2012” autorstwa inż. Pawła Zaremby, przedstawia korzenie rodzinne jego ojca Piotra Zaremby. Na jej zawartość składają się  między innymi rodzinne dokumenty, fotografie i listy. Wykorzystane zostały również wspomnienia członków rodziny, jak i dokumenty uzyskane w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

NAKŁAD WYCZERPANY

       

 

 

Pomeranica XVI i XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog

Szczecin 2013, ss.122, il., ISBN 978-83-89341-59-4

Publikacja przedstawia pomeranica XVI i XVII wieku ze zbioru starych druków biblioteki Archiwum Państwowego. Poprzedzona jest wstępem omawiającym zarówno historię biblioteki szczecińskiego Archiwum jak i jej  zasób starodruczny.

 

     

 

 

Szczeciński Informator Archiwalny” 2012, Nr 21, red. Maria Frankel

Szczecin 2012, ss. 222, il., ISBN 978–83–89341–93–8 2012, Nr 21, red. Maria Frankel

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, w szczególności, pomorskie źródła archiwalne.

 

 

     

 

 

Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin

Pod red. M. Machałek, J. Macholaka i E. Włodarczyka

Szczecin 2012, ss. 624, il., ISBN 978–83–89341–88–4

Książka powstała dla uczczenia 70. urodzin profesora Kazimierza Kozłowskiego. Składa się na nią bogaty zestaw studiów, rozpraw i esejów podejmujących ważne tematy badawcze dotyczące Pomorza Zachodniego, ale również zawierających istotne odniesienia do współczesności.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

     

 

 

Kaszubi w Szczecinie III i IV Dzień Kaszubski. Działalność szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2011—2012

Szczecin 2012, 144 s., il., ISBN 978–83–89341–87–7 

Publikacja przedstawia działalność szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko—Pomorskiego w latach 2011—2012. Wyszczególnione tutaj zostały wszystkie ważniejsze wydarzenia organizowane w tym okresie m.in. III i IV Dzień Kaszubski, wystawy, spotkania i konferencje.

 

     

 

 

Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000—1648). Wystawa Archiwalna [Katalog  w pol., i niem.]

Szczecin—Greifswald 2012, 319 s., il., ISBN 978–83–89341–86–0 1648). Wystawa Archiwalna.

 

Katalog towarzyszący prezentowanej w Polsce i w Niemczech wystawy „Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000—1648)” jest kompendium wiedzy o historii Księstwa Pomorskiego i jego kontaktach z Królestwem Polskim, Cesarstwem, Brandenburgią i innymi krajami sąsiedzkimi. W publikacji zaprezentowano najważniejsze dokumenty pomorskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontakty państwa pomorskiego i Królestwa Polskiego.

 

     

 

 

Szukała Maciej, Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie (Deutsche Ostforschung) w okresie międzywojennym XX wieku (1918-1939). Między nauką a politycznym zaangażowaniem

Szczecin-Warszawa 2011, ss. 325, ISBN 978-83–62421-13-8 

Publikacja autorstwa dr. hab. Macieja Szukały przedstawia m.in. rozwój instytucji archiwów pruskich – od reform Hardenberga, poprzez działania reformatorskie Bismarcka, do pierwszej wojny światowej. Ukazuje ewolucje archiwów od urzędów o drugorzędnym znaczeniu do placówek naukowych. Autor omawia również wpływ rezultatów pierwszej wojny światowej na powstanie nowego typu badań oraz formy centralnej koordynacji badań wschodnich w okresie III Rzeszy, przedstawia ewolucję badań regionalnych.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

       
 

Kronika Szczecina 2011, Nr XXX, pr. zbior. 

 Szczecin 2012, ss. 377, il. ISBN 978-83-89341-90-7

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXX zawiera tradycyjnie sprawozdanie z działalności władz miejskich. W części „Z dziejów Szczecina” znajdują się m.in. artykuły dotyczące służby zdrowia, współczesnej literatury szczecińskiej, kontaktów Szczecina z „Haus Stettin w Lubece. Tradycyjnie przedstawione zostały także znane postaci Szczecina. W części „Szczecin 2011” odnotowano znaczące wydarzenia dla miasta rejestrowane w tym roku. Rocznik zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń, nekrologia, informacja o książkach wydanych w Szczecinie w latach 2007-2012 oraz bibliografia Szczecina za 2011 r.

 

     
 

Pomorze militarne cz. V. 

Szczecin 2011, ss. 239, il., ISBN 978–83–89341–83–9

Kolejny tom wydawnictwa prezentującego dorobek szczecińskiego środowiska naukowego, a dotyczący szeroko rozumianej problematyki obronności, przynosi m.in. refleksje na temat operacji pomorskiej 1945, uzbrojenia pancernego i lotniczego w pomorskich jednostkach wojskowych w latach 1945-1989, genezy, organizacji i działalności Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1958-1970, przybliża historię i losy ołtarza polowego 12 Pułku Ułanów Podolskich. Tom wieńczą recenzje i komunikaty oraz informacja o działalności Stowarzyszenia „Pogranicze”.

NAKŁAD WYCZERPANY
     

 

 

Z kaszubsko—słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego

Szczecin 2011, ss., 57, il., ISBN 978-83–62421-13-8 

Publikacja jest pokłosiem wystawy na której zaprezentowano wybrane dokumenty archiwalne ukazujące wiele ciekawych, mało znanych faktów z historii Szczecina i Pomorza Zachodniego, świadczące o obecności i aktywności ludności kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim.  

 

NAKŁAD WYCZERPANY

     

Pomorze militarne IV

Pomorze Militarne IV

 

Pomorze militarne cz. IV. Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka

Szczecin 2011, ss. 148, il., ISBN 978–83–89341–74–7

Czwarta część „Pomorza militarnego”, wydawanego od siedmiu lat staraniem Szczecińskiego Towarzystwa „Pogranicze” przy współpracy z Wydawnictwem „Dokument” Oficyną Archiwum Państwowego w Szczecinie. Zawiera artykuły problemowe i źródła dotyczące m.in. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, zachodniopomorskich generałów i dowódców kontyngentów w operacjach pokojowych i sojuszniczych, historii Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Prezentuje także sylwetkę gen. broni Zdzisława Gorala.