czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

25 rocznica wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 roku

25 rocznica wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe lub wybory do sejmu kontraktowego) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po drugiej wojnie światowej. Zostały przeprowadzone na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. Przyjęto parytet podziału mandatów w przyszłej izbie niższej parlamentu w stosunku 65 proc. (299 miejsc) dla koalicji partyjno-rządowej i 35 proc. (161 miejsc) dla kandydatów bezpartyjnych. Miało to stworzyć iluzje współudziału opozycji w rządzeniu krajem, a jednocześnie zapewnić PZPR ciągłość rządzenia. Walka o 161 miejsc w Sejmie oraz o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny. Jednocześnie konkurowali o nie także kandydaci jawnie wspierani lub nieformalnie popierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych organizacji społecznych i zawodowych oraz osoby niezależne.

Wyniki wyborów były zaskoczeniem dla obu stron. Okazały się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99 proc. miejsc w Senacie. Frekwencja w I turze wyniosła 62 proc., w II turze już tylko 25 proc.

W województwie szczecińskim w I turze wybrano, podobnie jak w całym kraju, jedynie kandydatów związanych z opozycją. Mandaty poselskie uzyskali: Jerzy Zimowski i Józef Kowalczyk w okręgu szczecińskim, Bohdan Kopczyński w okręgu świnoujskim oraz Artur Balazs w okręgu stargardzkim. Senatorami zostali Edward Bilicki i Mieczysław Ustasiak.

W II turze głosowania obsadzane były wyłącznie mandaty przypisane koalicji, które przypadły Jackowi Piechocie, Waldemarowi Grzywaczowi, Bolesławowi Suchodolskiemu i Marianowi Jeżowi z PZPR, Wincentemu Leszczyńskiemu i Jerzemu Rosiakowi z ZSL oraz Janowi Kościelniakowi ze Stronnictwa Demokratycznego.

Posłowie i senatorowie solidarnościowi zrzeszyli się w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, na czele którego stanął Bronisław Geremek. 4 lipca na inauguracyjnych posiedzeniach obu izb parlamentu na marszałka Sejmu wybrano Mikołaja Kozakiewicza z Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a marszałkiem Senatu został Andrzej Stelmachowski z OKP.

Ogromna porażka koalicji rządzącej doprowadziła do powstania całkowicie nowej sytuacji politycznej. Poza parlamentem znalazła się większość czołowych działaczy obozu władzy. W wyniku wyborów powołano pierwszy niekomunistyczny rząd, na czele którego stanął wywodzący się z „Solidarności” Tadeusz Mazowiecki.

25 rocznica wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 roku

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8-1.jpg
9-1.jpg
11-1.jpg
12-1.jpg
6117-156.jpg
OKP-DOK--21-1.jpg
OKP-DOK--24---2.jpg
OKP-DOK--28---2.jpg
OKP-DOK--28---3.jpg
OKP-DOK--29---1.jpg
OKP-DOK--30---4.jpg
OKP-DOK--30---5.jpg
OKP-DOK-4.jpg
OKP-DOK-6.jpg
OKP-DOK-7.jpg
OKP-DOK-8.jpg
OKP-DOK-9.jpg
OKP-DOK-11.jpg
ulotka1.jpg
ulotka2.jpg