czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Spis zawartości 1978-2005

Spis zawartości 1978-2005

Informator Archiwalny i Szczeciński Informator Archiwalny

Spis zawartości Informatora Archiwalnego i Szczecińskiego Informatora Archiwalnego 1978–2005

Dzieje Archiwum w Szczecinie
 

1.  Frankel Maria: Pięćdziesięciolecie polskiej państwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych. Szczec. Inf. Arch. 10/1996, s. 5–8.

2.  FRANKEL Maria: Skarby krakowskiego archiwum. Królewski Kraków w Szczecinie. Szczecin, listopad–grudzień 2001. Szczec. Inf. Arch. 14–15/2002, s. 135–136.

3.  GRZELAK Jerzy: Budynki Archiwum Państwowego w Szczecinie 1900–2000. Szczec. Inf. Arch. 14–15/2002, s. 7–45.

4.  GRZELAK Jerzy: Długa droga do Karkutschstrasse. Lokale pruskiego Staatsarchiv Stettin w latach 1824–1901. Szczec. Inf. Arch. 17/2003, s. 21–47.

5.  JABŁOŃSKI Andrzej, Widawski Arkadiusz: Zmiany w strukturze jednostek wytwarzających materiały archiwalne na terenie działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 16/2002, s. 101–109.

6.  KOZŁOWSKI Kazimierz: Archiwum Państwowe w Szczecinie w 1999 r. Szczec. Inf. Arch. 13/1999, s. 161–164.

7.  Kozłowski Kazimierz: Informacja o wynikach pracy Archiwum Państwowego w latach 1981–1985 oraz obchodach czterdziestolecia tej placówki. Szczec. Inf. Arch. 2/1986, s. 7–20.

8.  KOZŁOWSKI Kazimierz: Doniosłe wydarzenia w życiu Archiwum Państwowego w Szczecinie w 1998 roku. Szczec. Inf. Arch. 12/1998, s. 127–131.

9.  KOZŁOWSKI Kazimierz: Wydarzenia 2000–2001. Szczec. Inf. Arch. 14–15/2002, s. 3–6.

10. KOZŁOWSKI Kazimierz: Zarys dziejów i dorobek Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 16/2002, s. 7–14.

11. KUBIAK Tadeusz (oprac.): Publikacje dr. Bogdana Frankiewicza (wykaz nie obejmuje recenzji, sprawozdań, omówień i tłumaczeń). Szczec. Inf. Arch. 17/2003, s. 13–20.

12. Macholak Jan: Zabezpieczenie archiwaliów przez polską administrację Pomorza Zachodniego w latach 1945–1950. Szczec. Inf. Arch. 3/1987, s. 112–119.

13. PRZEMÓWIENIE sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury Kraju Meklemburgia-Pomorze Przednie dr. Manfreda Hiltnera podczas otwarcia wystawy „Ducatus Pomeraniae – Pomorze i Gryfici” wygłoszone 4 czerwca 1998 r. w Wołogoszczy. Szczec. Inf. Arch. 12/1998, s. 132–135.

14. Stelmach Mieczysław: Losy archiwaliów szczecińskich w okresie II wojny światowej. Szczec. Inf. Arch. 9/1995, s. 17–39.

15. Stelmach Mieczysław: Zarys działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1918–1939. Szczec. Inf. Arch. 8/1993, s. 13–28.

16. Walczak Henryk: Archiwum szczecińskie w latach 1945–1948. Szczec. Inf. Arch. 3/1987, s. 103–111.

17.  Wystapienie dr. Wulfa Dietricha von Borcke w czasie sesji popularno-naukowej z okazji 450-lecia urodzin Sydonii von Borck. Szczec. Inf. Arch. 12/1998, s. 136–139.

Charakterystyka zasobu

18.  Akta Biura Prezydialnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie (1946–1950) – informator. Opr. W. Kułkiewicz. Inf. Arch. 3/1979, s. 27–54.

19.  Archutowski Stefan, Bielicka Urszula: Informator o materiałach archiwalnych do dziejów społecznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949. Inf. Arch. 1/1978, s. 39–44.

20.  Bielicka Urszula: Informator o materiałach archiwalnych do dziejów oświaty i nauki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949. Inf. Arch. 1/1978, s. 45–51.

21.  Bielicka Urszula, Chmielewski Zdzisław: Informator o materiałach archiwalnych do dziejów kultury i sztuki, sportu i turystyki, propagandy i repolonizacji na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949. Inf. Arch. 1/1978, s. 52–61.

22.  Bohatkiewicz Józef: Oświata, nauka i kultura w obozach oficerskich a repolonizacja Ziem Zachodnich. Inf. Arch. 6/1980, s. 5–8.

23.  Budownictwo wodne, regulacja rzek. Opr. Z. Chmielewski, E. Woltman, J. Popik. Inf. Arch. 4/1979, s. 5–14.

24.  Chmielewski Zdzisław: Akta Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego źródłem do dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1945–1950. Szczec. Inf. Arch. 2/1986, s. 91–112.

25.  Chmielewski Zdzisław: Akta Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 1945–1950. Inf. Arch. 11/1983, s. 53–57.

26.  Chmielewski Zdzisław: Informator o materiałach źródłowych do dziejów osadnictwa i akcji uwłaszczeniowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949. Inf. Arch. 1/1978, s. 15–27.

27.  Chmielewski Zdzisław: Podstawowe źródła do dziejów Szczecina w okresie Polski Ludowej. Szczec. Inf. Arch. 1/1985, s. 85–106.

28.  DOMAŃSKA Ewa: Spis map w zespołach Archiwum Książąt Szczecińskich i Archiwum Książąt Wołogoskich (z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie). Szczec. Inf. Arch. 13/1999, s. 135–142.

29.  FRANKEL Maria, Grzelak Jerzy: Spis zawartości Informatora Archiwalnego i Szczecińskiego Informatora Archiwalnego 1978–1997. Szczec. Inf. Arch. 12/1998, s. 109–126.

30.  FRANKEL Maria: Zarys dziejów i informacja o zasobie biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 16/2002, s. 117–126.

31.  Frankel Maria: Zasób biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 2/1986, s. 113–125.

32.  Frankiewicz Bogdan: Informacja o aktach przejętych z NRD przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Inf. Arch. 8/1981 s. 41–45.

33.  Frankiewicz Bogdan: Materiały do dziejów polskich i cudzoziemskich robotników przymusowych w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 9/1995, s. 51–61.

34.  Frankiewicz Bogdan: Przegląd zawartości treściowej zespołu akt Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej. Szczec. Inf. Arch. 2/1986, s. 49–56.

35.  Frankiewicz Bogdan: Sprawy tureckie w Archiwum Książąt Pomorskich w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 1/1985, s. 43–50.

36.  Frankiewicz Bogdan: Źródła do dziejów Żydów na Pomorzu Zachodnim w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 11/1997, s. 81–87.

37.  Frankiewicz Bogdan: Źródła dotyczące ochrony zabytków w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 4/1988, s. 37–43.

38.  Frankiewicz Bogdan, Popik Janusz: Informator o materiałach archiwalnych dotyczących terytorium, organów władzy i administracji Pomorza Zachodniego w latach 1945–1949. Inf. Arch. 1/1978, s. 1–14.

39.  Gaziński Radosław: Akta Komisji Budowy Szos na Pomorzu (1828–1842). Szczec. Inf. Arch. 5/1990, s. 25–41.

40.  GAZIŃSKI Radosław, Macholak Jan: Zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 16/2002, s. 15–36.

41.  Gospodarka morska i rybołówstwo. Zniszczenia wojenne, urzędy i instytucje, odbudowa portów i stoczni, zagospodarowanie Bałtyku, transport morski i rzeczny, rybołówstwo. Opr. W. Kułkiewicz. Inf. Arch. 2/1978, s. 23–32.

42.  Grzelak Jerzy: Charakterystyka i wartość źródłowa akt szczecińskiej Policji Budowlanej. Szczec. Inf. Arch. 4/1988, s. 73–87.

43.  GRZELAK Jerzy: Charakterystyka zasobu niemieckojęzycznego Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 13/1999, s. 37–63.

43.  Grzelak Jerzy: Księga regestowa zbioru dokumentów miasta Szczecina. Szczec. Inf. Arch. 10/1996, s. 13–28.

44.  Grzelak Jerzy: Spis ksiąg metrykalnych i ich duplikatów w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 7/1992, s. 53–141.

45.  Grzelak Jerzy: Urząd konserwatora zabytków prowincji Pomorze (Provinzialkonservator für Provinz Pommern) 1894–1945. Z dziejów ochrony zabytków na Pomorzu Zachodnim. Szczec. Inf. Arch. 6/1990, s. 48–77.

46.  GRZELAK Jerzy: Udostępnianie zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1945–2001. Szczec. Inf. Arch. 16/2002, s. 57–100.

47.  Grzelak Jerzy: Zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie i jego opracowanie w latach 1981–1988. Szczec. Inf. Arch. 5/1990, s. 6–24.

48.  Grzelak Jerzy: Zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie i jego opracowanie w latach 1989–1990. Szczec. Inf. Arch. 7/1992, s. 5–11.

49.  GUT Paweł: Akta Fakultetu Prawnego w Greifswaldzie w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 12/1998, s. 64–70.

50. GUT Paweł: Akta wymiaru sprawiedliwości do 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 14–15/2002, s. 47–71.

51. GUT Paweł: Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 16/2002, s. 111–115.

52. GUT Paweł: Z dziejów archiwum Rugijskiego Sądu Landwójtowskiego w Bergen (Rügensches Landvogteigericht in Bergen). Szczec. Inf. Arch. 17/2003, s. 77–87.

53. GUT Paweł: Kolekcja tłoków pieczętnych w zbiorze sfragistycznym Archiwum Państwowego w Szczecinie (1580–1950). Szczec. Inf. Arch. 18/2004, s. 51–146.

54. JABŁOŃSKA Alicja: Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie [1954] 1957–2001. Szczec. Inf. Arch. 18/2004, s. 159–172.

55. Kaczanowska Maria, Jabłoński Andrzej: Informacja o zasobie archiwum zakładowego b. Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 7/1992, s. 12–22.

56. Karpińska Aleksandra: Akta administracji rolnej województwa szczecińskiego 1949–1982 w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 1/1985, s. 131–195.

57. Karpińska Aleksandra: Akta do dziejów rolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950 (1956). Szczec. Inf. Arch. 2/1986, s. 79–90.

58. KLEBEKO Andrzej: Związek Młodzieży Polskiej na terenie województwa szczecińskiego w świetle źródeł archiwalnych. Szczec. Inf. Arch. 12/1998, s. 28–37.

59.  Kordek Henryk, Techman Ryszard: Indeksy firm i instytucji zarejestrowanych w sądach szczecińskich w latach 1946–1959. Szczec. Inf. Arch. 7/1992, s. 142–196.

60.  Kozłowski Kazimierz, Macholak Jan: Dokumenty archiwalne z lat 1947–1958 dotyczące ludności ukraińskiej w Archiwum Państwowym i Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 8/1993, s. 50–58.

61.  Kozłowski Kazimierz: Przydatność źródłowa akt szczecińskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z lat 1945–1960 dla badaczy dziejów kultury Pomorza Zachodniego. Inf. Arch. 9/1982, s. 47–52.

62.  Kroman Krystyna: Odbudowa zamku szczecińskiego w świetle dokumentów archiwalnych i problemy ich gromadzenia. Szczec. Inf. Arch. 4/1988, s. 44–55.

63.  Kułkiewicz Waldemar: Informator o materiałach archiwalnych dotyczących ludności Pomorza Zachodniego w latach 1945–1949. Inf. Arch. 1/1978, s. 8–14.

64.  ŁAZAREK Anna: Kancelarie notariuszy w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 18/2004, s. 147–152.

65.  MACHOLAK Jan: Akta wymiaru sprawiedliwości wytworzone po 1945 r. przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 14–15/2002, s. 73–92.

66.  Macholak Jan: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1950–1973. Informacje o zespole. Szczec. Inf. Arch. 9/1995, s, 62–87.

67.  Macholak Jan: Wysiedlenie ze strefy nadgranicznej Pomorza Zachodniego w latach 1945–1950 jako przejaw represji politycznych w świetle źródeł archiwalnych. Szczec. Inf. Arch. 11/1997, s. 87–98.

63.  Miasta. Odbudowa miast, przemysł, komunikacja, łączność, transport, rzemiosło, świadczenia rzeczowe, danina narodowa, spółdzielczość. Opr. Z. Chmielewski, J. Popik. Inf. Arch. 2/1978, s. 1–14.

69.  Melioracje, drenowanie. Opr. Z. Chmielewski, E. Woltman, J. Popik. Inf. Arch. 4/1979, s. 45–49.

70.  PIOTRKIEWICZ Romualda: Zbiór Mieczysława Stelmacha w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 18/2004, s. 153–158.

71.  Pluciński Józef: Akta władz rybołówstwa morskiego w latach 1945–1950. Inf. Arch. 11/1983, s. 17–42.

72.  Podralski Jerzy: Informator o materiałach archiwalnych do dziejów politycznych Pomorza Zachodniego w latach 1945–1949. Inf. Arch. 1/1978, s. 28–38.

73.  PODRALSKI Jerzy: Lista czarownic zachodniopomorskich. Szczec. Inf. Arch. 12/1998, s. 17–26.

74.  Podralski Jerzy: Materiały źródłowe dotyczące stosunków zachodniopomorskich z królestwem Szwecji XVI–XIX w. Inf. Arch. 11/1983, s. 15–16.

75.  Podralski Jerzy: Procesy czarownic na Pomorzu Zachodnim w XVI i XVII wieku. Szczec. Inf. Arch. 10/1996, s. 43–48.

76.  Podralski Jerzy: Stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego Księstwa Zachodniopomorskiego od XVI do XVIII w. w świetle akt zespołu Archiwum Książąt Szczecińskich. Szczec. Inf. Arch. 1/1985, s. 23–42.

77.  Podralski Jerzy: Z dziejów Strzmiela. Szczec. Inf. Arch.  7/1992, s. 222–226.

78.  Podralski Jerzy: Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego XIV–XVIII w. w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Szczec. Inf. Arch. 2/1986, s. 21–48.

79.  pomorze Zachodnie 1945 r. Materiał źródłowy. Opr. Z. Chmielewski. Inf. Arch. 3/1979, s. 5–25.

80.  Popielas‑Szultka Barbara: Regesty dokumentów klasztoru cystersów w Kołbaczu. Inf. Arch. 12/1983, s. 7–38.

81.  PORADA Haik Thomas: Das Sachthematische Archivinventar zu den Beständen an Nordica und Sueco-Pomeranica im Staatsarchiv Stettin – ein Zwischenbericht. Szczec. Inf. Arch. 18/2004, s. 35–50.

82.  Port szczeciński. Opr. Z. Chmielewski, E. Woltman, J. Popik. Inf. Arch. 4/1979, s. 40–44.

83.  Regulacja Odry. Opr. Z. Chmielewski, E. Woltman, J. Popik. Inf. Arch. 4/1979, s. 14–22.

84.  Pomiary głębokości, dokumentacja sondażowa, rozmieszczenie wraków. Opr. Z. Chmielewski, E. Woltman, J. Popik. Inf. Arch. 4/1979, s. 22–40.

85.  Stanecka Ewa: Akta Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1945–1950. Szczec. Inf. Arch. 1/1985, s. 107–130.

86.  Stelmach Mieczysław: Informator o materiałach archiwalnych do dziejów służby zdrowia, opieki społecznej i spraw socjalnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949. Inf. Arch. 1