czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Szczeciński Informator Archiwalny nr 23

„Szczeciński Informator Archiwalny” nr 23 (2014)

Dedykowany prof. Zygmuntowi Szultce w siedemdziesiąte urodziny

 

Spis treści: 

 

Adresy i informacje

 

 • Edward Włodarczyk (rektor Uniwersytetu Szczecińskiego), Na siedemdziesiąte urodziny prof. Zygmunta Szultki (s. 11–13) 
 • List prof. Edwarda Potkowskiego do Jubilata (s. 15–16) 
 • Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Drëhowi Zygmuntowi Szultce do kaszubsko-pomorskiego sztambucha wpis przyjacielski (s. 17–19) 
 • Kazimierz Kozłowski, O trwałych osiągnięciach naukowych profesora Zygmunta Szultki (s. 21–32) 
 • Bibliografia prac profesora Zygmunta Szultki (s. 33–54) 

 

Artykuły 

 • Bogdan Wachowiak, Z problematyki badań nad dziejami uwłaszczenia w monarchii Hohenzollernów w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku (s. 57–71) 
 • Edward Rymar, Jak polska królowa zwiedzała w 1645 roku Pomorze ( s. 73–78) 
 • Joachim Zdrenka, Sarkofag rodziny Schaper z Kostrzyna i kwestia jego datacji (s. 79–86) 
 • Paweł Gut, Urzędnicy kancelarii i registratury kamer wojenno-skarbowych (s. 87–100) 
 • Maciej Szukała, Polityczne aspekty problemu kaszubszczyzny w niemieckich badaniach wschodnich w okresie międzywojennym XX wieku (s. 101–118) 
 • Kazimierz Kallaur, Zarys dziejów Polskiego Towarzystwa Naukowego w Słupsku w latach 1946–1949 (s. 119–138) 
 • Radosław Pawlik, Inwentarz klejnotów zakonu Korona Maryi pod Darłowem z 1525 roku (s. 139–145)
 • Kacper Pencarski, Gmach poczty w Słupsku w świetle dokumentacji Naczelnej Dyrekcji Poczt w Koszalinie (Oberpostdirektion Köslin) z lat 1858–1929 (s. 147–157)