Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Nadzór archiwalny

Oddział III Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego

 

  • Kierownik Oddziału III: mgr Andrzej Jabłoński

                Nr telefonu: (91) 433 50 02 wewn. 118

                E-mail: oddzial3@szczecin.ap.gov.pl

  • mgr Łukasz Kozłowski

                Nr telefonu: (91) 433 50 02 wewn. 136

                E-mail: lkozlowski@szczecin.ap.gov.pl

  • mgr Karina Wołoszańska

Nr telefonu: (91) 433 50 02 wewn. 139

e-mail: kwoloszanska@szczecin.ap.gov.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 

Oddział III sprawuje szereg czynności w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego. Działania te koncentrują się na tzw. przedpolu archiwalnym, czyli obszarze działalności podmiotów państwowych i niepaństwowych, które tworzą i gromadzą dokumentację mogącą posiadać wartość historyczną. Zadaniem nadzoru archiwalnego jest wyselekcjonowanie materiałów archiwalnych (czyli dokumentacji o wartości historycznej) i kontrolowanie procesu niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przejmowana przez archiwa państwowe, w których jest przechowywana wieczyście oraz udostępniana m.in. dla potrzeb naukowych i kulturalnych.

 

Zadania Oddziału III Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego:

1) ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są zobowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych

2) uzgadnianie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla organów państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych

3) współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją

4) kontrola archiwów zakładowych, składnic akt, jednostek z powierzonym zasobem archiwalnym oraz innych miejsc przechowywania materiałów archiwalnych stanowiących państwowy zasób archiwalny

5) nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych

6) nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego

           

Zadania nadzoru archiwalnego pełnione przez Oddział w Stargardzie i Oddział w Międzyzdrojach:

1) kontrola archiwów zakładowych, składnic akt, jednostek z powierzonym zasobem archiwalnym oraz innych miejsc przechowywania materiałów archiwalnych stanowiących państwowy zasób archiwalny

2) nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych

3) nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego

 

Sprawozdawczość archiwów zakładowych:

            Wzór sprawozdania rocznego z działalności archiwum zakładowego można pobrać tutaj.