czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Szczeciński Informator Archiwalny nr 21

„Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 21 (2012)

 

Spis treści: 

 

Artykuły i informacje naukowe

 

 • Marcin Hlebionek, Przywilej lokacyjny miasta Trzcianka w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie (s. 9–28) 
 • Radosław Pawlik, Prałaci kapituły kolegiackiej przy kościele Najświętszej Marii Panny w Szczecinie w późnym średniowieczu (s. 29–44) 
 • Paweł Gut, Sąd Nadworny w Greifswaldzie w czasach szwedzkich i pruskich 1642–1849 (s. 45–70) 
 • Paweł Gut, Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę pierwszego wydania atlasu Abrahama Orteliusa. XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Chojnie (23–25 września 2010) (s. 71–78) 
 • Maciej Szukała, Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie w okresie międzywojennym XX wieku (1918–1939). Między nauką a politycznym zaangażowaniem (s. 79–87) 
 • Janina Kosman, O dedykacjach. Przykłady z zasobu biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie (s. 89–93) 
 • Urszula Kozłowska, Trudny 1945 rok. Choroby zakaźne na terenie Szczecina na podstawie źródeł archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie (s. 95–103) 
 • Eryk Krasucki, Walaszek marcowy. Szczecińskie wydarzenia 1968 roku z perspektywy I sekretarza KW PZPR (s. 105–119) 
 • Tomasz Błaszak, Generał brygady Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz w świetle dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN – aneks do biografii (s. 121–140) 
 • Marta Zalewska, Kształtowanie zasobu w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Wybrane problemy (s. 141–151) 
 • Alicja Jabłońska, Tak zwane archiwa społeczne w Archiwum Państwowym w Szczecinie (s. 153–173) 
 • Anna Sobczak, Strony internetowe archiwów w Kolonii (s. 175–184) 
 • Janina Kosman, Pobyt w Instytucie Literackim Kultura w Maisons Laffitte w ramach projektu Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura (s. 185–187) 

 

Z życia archiwum państwowego 

 • Kazimierz Kozłowski, Na pożegnanie dr. Stanisława Radonia (1957–2011) Kraków-Szczecin. Współczesne kontakty archiwistów (s. 191–196) 
 • Ludwik Cwynar, „Łabuź” a szczecińskie Archiwum Państwowe (s. 197–200) 
 • Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym 2010-2011 (oprac. Iga Bańkowska) (s. 201–222)