czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział III

Oddział III – Udostępniania zasobu archiwalnego

 

Kierownik

mgr Joanna Glatz

tel. 91 433 50 02 wew. 134

e-mail: jglatz@szczecin.ap.gov.pl

 

 

Czytelnia Archiwum Państwowego w Szczecinie

mgr Zbigniew Marczak

tel. 91 433 50 02 wew. 117

e-mail: czytelnia@szczecin.ap.gov.pl

 

 

 Stanowisko ds. kwerend z zasobu do 1945 r.

mgr Witold Mijal

te. 91 433 50 02 wew. 119

e-mail: wmijal@szczecin.ap.gov.pl

 

 

Stanowisko ds. kwerend z zasobu od 1945 r.

mgr Anna Kandybowicz

tel. 91 433 50 02 wew. 140, 141

e-mail: akandybowicz@szczecin.ap.gov.pl

 

Iwona Radziejewska

tel. 91 433 50 02 wew. 140, 141

e-mail: iradziejewska@szczecin.ap.gov.pl

 

 

Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie

dr Janina Kosman

tel. 91 433 50 02 wew. 190

e-mail: jkosman@szczecin.ap.gov.pl

 

 

Oddziału III sprawuje pieczę nad bezpośrednim oraz pośrednim udostępnianiem zasobu archiwalnego do celów naukowych, genealogicznych, własnościowych, publicystycznych, socjalnych oraz innych.

 

Najważniejsze zadania Oddziału III:

  

1)     realizacja kwerend, sporządzanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji z przechowywanych materiałów archiwalnych

 

2)     publikacja opisów zespołów zbiorów, inwentarzy oraz posiadanych kopii cyfrowych na serwisie szukajwarchiwach.gov.pl

 

3)     zapewnienie użytkownikom czytelni Archiwum Państwowego w Szczecinie możliwości właściwego z niej korzystania

 

W ramach struktury oddziału funkcjonuje Biblioteka Archiwum, która gromadzi, kataloguje, opracowuje i udostępnia księgozbiór pomorzoznawczy.

 

Szczegółowe informacje:

Informacje o archiwaliach

Jak korzystać z zasobu 

Czytelnia archiwum

Poszukiwania

Biblioteka