Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział III

Oddział III - Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego

 

Kierownik

mgr Andrzej Jabłoński

Nr telefonu: 91 433 50 02 wew. 118

e-mail: oddzial3@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr Łukasz Kozłowski

Inspektor ochrony danych osobowych

Nr telefonu: 91 433 50 02 wew. 136

e-mail: lkozlowski@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr Karina Wołoszańska

tel. 91 433 50 02 wew. 139

e-mail: kwoloszanska@szczecin.ap.gov.pl

 

 

 

Oddział III sprawuje szereg czynności w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego. Działania te koncentrują się na tzw. przedpolu archiwalnym, czyli obszarze działalności podmiotów państwowych i niepaństwowych, które tworzą i gromadzą dokumentację mogącą posiadać wartość historyczną. Zadaniem nadzoru archiwalnego jest wyselekcjonowanie materiałów archiwalnych (czyli dokumentacji o wartości historycznej) i kontrolowanie procesu niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przejmowana przez archiwa państwowe, w których jest przechowywana wieczyście oraz udostępniana m.in. dla potrzeb naukowych i kulturalnych.