czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Szczeciński Informator Archiwalny nr 25

„Szczeciński Informator Archiwalny” nr 25 (2016) 

 

Spis treści: 

 

Artykuły 

 • Maciej Szukała, Opracowanie zasobu szczecińskiego archiwum w okresie międzywojennym XX wieku (s. 7–17) 
 • Paweł Gut, Akademia Pedagogiczna w Szczecinie 1930–1932 (s. 19–30) 
 • Bartosz Sitarz, Kompleks koszarowy i fortyfikacje na Białej Górze (Janogród) k. Międzyzdrojów (31–58) 

 

1050. rocznica chrztu Polski 

 • Stefan Kwiatkowski, Chrzest Mieszka I a problem chrystianizacji Polski (s. 59–63) 
 • Kazimierz Kozłowski, Rola Kościoła katolickiego w procesie polonizacji i rekatolizacji Pomorza Zachodniego. Zarys problemu (s. 65–73) 
 • Michał Knitter, Wybór źródeł związanych z 1000-leciem obchodów chrztu Polski na Pomorzu Zachodnim z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie (s. 75–77) 
 • Dokument 1. Informacja z przebiegu uroczystości milenijnych odbytych w Szczecinie w dniach 5 i 6 listopada 1966 r. (s. 79–85) 
 • Dokument 2. Ocena uroczystości milenijnych odbytych w Szczecinie w dniach 5 i 6 listopada 1966 r. (s. 87–95) 
 • Dokument 3. Milenium diecezji gorzowskiej (racje historyczne) (s. 97–103) 

 

Informacje 

 • Janina Kosman, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie (s. 107–113) 
 • Iga Bańkowska, Przystąpienie Archiwum Państwowego w Szczecinie do projektu APEx (s. 115–126) 
 • Joanna Glatz, O zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie wiatach 1945–2015 (s. 127–157) 
 • Iga Bańkowska, Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie w 2015 roku (s. 159–179)