Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział I

Oddział I – Materiałów archiwalnych wytworzonych do 1945 r.

 

Kierownik

dr hab. Paweł Gut

tel. 91 433 50 02 wew. 123

e-mail: oddzial1@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr Nina Jastrzemska

tel. 91 433 50 02 wew. 113

e-mail: njastrzemska@szczecin.ap.gov.pl

 

Stanowisko ds. kwerend z zasobu do 1945 r.

mgr Witold Mijal

te. 91 433 50 02 wew. 119

e-mail: genealogia@szczecin.ap.gov.pl, wmijal@szczecin.ap.gov.pl

 

dr Radosław Pawlik

tel. 91 433 50 02 wew. 113

e-mail: rpawlik@szczecin.ap.gov.pl

 

dr hab. Maciej Szukała

te. 91 433 50 02 wew. 119

mszukala@szczecin.ap.gov.pl

 

 

Archiwiści pracujący w Oddziale I sprawują pieczę nad materiałami archiwalnymi wytworzonymi do 1945 r., w tym zbiorami kartograficznymi, geodezyjnymi i sfragistycznymi. Do zadań Oddziału I należy m.in. inwentaryzacja, naukowe opracowanie archiwaliów, opracowanie pomocy archiwalnych wyższego rzędu, w tym: indeksów, informatorów, a także przewodników i katalogów. Również przeprowadzanie ekspertyz i opiniowanie postępowania z materiałami archiwalnymi do 1945 r. oraz dokumentacją geodezyjną i kartograficzną. Ponadto przygotowują propozycje dla Komisji Metodycznej AP w Szczecinie dotyczące opracowania materiałów archiwalnych. Archiwiści z Oddziału I przeprowadzają kwerendy źródłowe w zasobie archiwalnym powstałym do 1945 r. W zakresie ich kompetencji leży także prowadzenie indywidualnych i zespołowych badań naukowych. Współuczestniczą w przedsięwzięciach popularyzatorskich, wystawienniczych i wydawniczych, a także w zespołach pracujących nad normatywami metodycznymi. Ponadto w zakres czynności pracowników Oddziału I wchodzi współudział we współpracy Archiwum Państwowego w Szczecinie z Archiwum Krajowym w Greifswaldzie w zakresie wymiany informacji archiwalnej dotyczącej podzielonego zasobu. Częścią ich obowiązków jest także organizacja i prowadzenie praktyk studenckich dla adeptów archiwistyki.