czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Tytuł  

Rok od do
Okładka Tytuł / Sygnatura Daty
Organizacja i zakres działania Kuratorium Okręgu Szkolnego 65/356/0/18/004/12246 - Szczegóły
Zakres działania i organizacja wewnętrzna Kuratorium Okręgu Szkolnego 65/356/0/18/004/12247 - Szczegóły
Organizacja wewnętrzna Kuratorium Okręgu Szkolnego 65/356/0/18/004/12248 - Szczegóły
Instrukcja kancelaryjna i archiwalna 65/356/0/18/004/12249 - Szczegóły
Wykaz akt Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 65/356/0/18/004/12250 - Szczegóły
Protokoły konferencji i narad organizowanych przez Wydział Oświaty 65/356/0/18/005/12251 - Szczegóły
Protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Selekcyjnej przy Wydziale Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 65/356/0/18/005/12252 - Szczegóły
Konferencja pedagogiczna Wydziału Oświaty - wnioski 65/356/0/18/005/12253 - Szczegóły
Wnioski komisji i radnych 65/356/0/18/005/12254 - Szczegóły
Wnioski komisji oświatowej i radnych 65/356/0/18/005/12255 - Szczegóły
<<   < 1 2 3 4 5 >   >>
Dokumentów na stronie