czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie > Kuratorium Okręgu Szkolnego

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Wróć
Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0001

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0002

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0003

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0004

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0005

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0006

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0007

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0008

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0009

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0010

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0011

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0012

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0013

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0014

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0015

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0016

Zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Szczecinie w sprawach otwarcia szkół ponadpodstawowych w województwie szczecińskim

Strona 0017