czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie > Kuratorium Okręgu Szkolnego

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Wróć
Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0001

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0002

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0003

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0004

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0005

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0006

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0007

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0008

Sprawozdania z wykonania uchwał dotyczących oświaty, osiągnięcia Wydziału Oświaty po IX Plenum

Strona 0009