Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Tytuł  

Rok od do
Okładka Tytuł / Sygnatura Daty
Powiatowy Komitet PPS w Białogardzie - Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej - wykazy członków i ich życiorysy 65/841/0/07/110 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Białogardzie - dokumentacja dotycząca współpracy PPS i PPR 65/841/0/07/111 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Białogardzie - miesięczne sprawozdania ogólno-rganizacyjne. Sprawozdania z realizacji planów pracy. Składy osobowe powiatowych, miejskich i gminnych komitetów PPS. 65/841/0/07/112 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Białogardzie -miesięczne sprawozdania statystyczne ( blankiety) 65/841/0/07/113 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Białogardzie -sprawozdania komitetów gminnych i kół PPS 65/841/0/07/114 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Białogardzie -sprawozdania, protokoły, zarzązdenia polustracyjne i korespondencja 65/841/0/07/115 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Białogardzie -korespondencja przychodząca i wychodząca do powiatowych komitetów 65/841/0/07/116 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Bytowie -plany pracy 65/841/0/07/117 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Bytowie -protokoły z powiatowych zjazdów PPS, posiedzeń PK, zjazdów, narad i odpraw aktywu PK, zebrań kół PPS, protokoły zdawczo-odbiorcze PK. 65/841/0/07/118 - Szczegóły
Powiatowy Komitet PPS w Bytowie -Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej - wykazy członków i ich życiorysy 65/841/0/07/119 - Szczegóły
<<   < 1 2 3 4 5 >   >>
Dokumentów na stronie