czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Tytuł  

Rok od do
Okładka Tytuł / Sygnatura Daty
Plany pracy. 65/841/0/06/33 - Szczegóły
Instrukcje i okólniki Sekretariatu Generalnego CKW PPS. 65/841/0/06/34 - Szczegóły
Komunikaty wewnętrzne Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS (1.09.-10.11.1948 ) 65/841/0/06/35 - Szczegóły
Zarządzenia, okólniki Sekretariatu WK PPS. 65/841/0/06/36 - Szczegóły
Komunikaty Wojewódzkiego Komitetu PPS ( 6.03.-2.07.1947 ) 65/841/0/06/37 - Szczegóły
Uchwała Sekretariatu, wyciąg z protokołu, sprawozdanie. 65/841/0/06/38 - Szczegóły
Schematy organizacyjne WK i PK PPS. Regulaminy 65/841/0/06/39 - Szczegóły
Protokoły zdawczo-odbiorcze WK PPS 65/841/0/06/40 - Szczegóły
Deklaracje rozszerzonego Plenum Centralnego Komitetu "Bundu" ( 23-24.10.1948 ) 65/841/0/06/41 - Szczegóły
Korespondencja przychodząca i wychodząca. 65/841/0/06/42 - Szczegóły
<<   < 1 2 >   >>
Dokumentów na stronie