czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Tytuł  

Rok od do
Okładka Tytuł / Sygnatura Daty
Plany pracy 65/841/0/08/420 - Szczegóły
Sprawozdania Oddziału Polityczno-Propagandowego 65/841/0/08/421 - Szczegóły
Sprawozdania i wyciągi ze sprawozdań z lustracji PK PPS dot. działalności polityczno-propagandowej 65/841/0/08/422 - Szczegóły
Protokoły z narad aktywu, współnych narad i konferencji aktywu PPR i PPS, sprawozdania ref.polit.-propagandowych PK PPS z przebiegu świąt i uroczystości partyjnych i państwowych, mat. dot. organizacji społecznych , korespondencja 65/841/0/08/423 - Szczegóły
Protokoły z zebrania organizacyjnego Komitetu 1- Majowego; rezolucje podjęte na konferencji aktywu PPS w dniu 8.10.1948 65/841/0/08/424 - Szczegóły
Protokół z posiedzenia prelegentów WK PPS, imienny wykaz prelegentów, instrukcja, tematy do seminariów, dyspozycje organizacyjne dla akcji pzredkongresowej, sprawozdania prelegentów z pobytu w terenie, korespondencja 65/841/0/08/425 - Szczegóły
Proces przeciwko przywódcom podziemnej organizacji "Wolność, Równość, Niepodległość ". Sprawozdania PK PPS z akcji protestacyjnej i rezolucje organizacji partyjnych, potępiające działalność WRN[listopad-grudzień] 65/841/0/08/426 - Szczegóły
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Koło przy WKPPS, lista członków i składek, dowody wpłaty składek członkowskich i korespondencja 65/841/0/08/427 - Szczegóły
Kongres Zjednoczeniowy - instrukcje, hasła, rezolucje zobowiązania 65/841/0/08/428 - Szczegóły
Zarząd Okręgowy Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju - protokół, korespondencja. Kalendarz kin objazdowych, korespondencja z dyrektorem i Okręgowym Zarządem Kin 65/841/0/08/429 - Szczegóły
<<   < 1 2 3 4 5 >   >>
Dokumentów na stronie