czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Tytuł  

Rok od do
Okładka Tytuł / Sygnatura Daty
Plan i program działania Kuratorium na rok 1972/73 65/356/0/18/006/12286 - Szczegóły
Program unowocześniania szkolnictwa województwa szczecińskiego na lata 1972-1975 65/356/0/18/006/12287 - Szczegóły
Zadania Kuratorium w zakresie realizacji programu wdrażania systemu wychowawczego w roku szkolnym 1973/74 65/356/0/18/006/12288 - Szczegóły
Program działania w sprawie wychowania i aktywizacji młodzieży w województwie szczecińskim 65/356/0/18/006/12289 - Szczegóły
Sprawozdania statystyczne dotyczące szkolnictwa w województwie szczecińskim za rok szkolny 1950/51 65/356/0/18/007/12290 - Szczegóły
Sprawozdanie z przebiegu akcji sanitarno-porządkowych w jednostkach podległych Wydziałowi Oświaty 65/356/0/18/007/12291 - Szczegóły
Sprawozdania z nauczania języka rosyjskiego i historii w szkołach województwa szczecińskiego 65/356/0/18/007/12292 - Szczegóły
Stan sanitarno-higieniczny szkół na terenie województwa szczecińskiego - sprawozdania 65/356/0/18/007/12293 - Szczegóły
Udział szkolnictwa w kampanii wyborczej do rad narodowych - ocena 65/356/0/18/007/12294 - Szczegóły
Informacje dotyczące problemów oświatowo-kulturalnych rozpatrywanych na posiedzeniach prezydiów powiatowych rad narodowych województwa szczecińskiego 65/356/0/18/007/12295 - Szczegóły
<<   < 5 6 7 8 9 >   >>
Dokumentów na stronie