czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie > Kuratorium Okręgu Szkolnego

Stan sanitarno-higieniczny szkół na terenie województwa szczecińskiego - sprawozdania

Wróć
Stan sanitarno-higieniczny szkół na terenie województwa szczecińskiego - sprawozdania

Strona 0001

Stan sanitarno-higieniczny szkół na terenie województwa szczecińskiego - sprawozdania

Strona 0002

Stan sanitarno-higieniczny szkół na terenie województwa szczecińskiego - sprawozdania

Strona 0003