czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Urząd Stanu Cywilnego w Ognicy > Księgi małżeństw

Heirats-Register

Wróć
Heirats-Register

Strona 0001

Heirats-Register

Strona 0002

Heirats-Register

Strona 0003

Heirats-Register

Strona 0004

Heirats-Register

Strona 0005

Heirats-Register

Strona 0006

Heirats-Register

Strona 0007

Heirats-Register

Strona 0008

Heirats-Register

Strona 0009

Heirats-Register

Strona 0010