czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie > Kuratorium Okręgu Szkolnego

Usprawnienie pracy w wydziałach oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych - plan

Wróć
Usprawnienie pracy w wydziałach oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych - plan

Strona 0001

Usprawnienie pracy w wydziałach oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych - plan

Strona 0002

Usprawnienie pracy w wydziałach oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych - plan

Strona 0003

Usprawnienie pracy w wydziałach oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych - plan

Strona 0004

Usprawnienie pracy w wydziałach oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych - plan

Strona 0005

Usprawnienie pracy w wydziałach oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych - plan

Strona 0006

Usprawnienie pracy w wydziałach oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych - plan

Strona 0007