czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie > Kuratorium Okręgu Szkolnego

Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Wróć
Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Strona 0001

Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Strona 0002

Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Strona 0003

Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Strona 0004

Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Strona 0005

Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Strona 0006

Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Strona 0007

Praca gminnych rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie na odcinku oświaty

Strona 0008