czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Sąd Obwodowy w Resku > Rejestry stanu cywilnego (Standesregister)

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Wróć
Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0001

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0002

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0003

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0004

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0005

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0006

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0007

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0008

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0009

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0010

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0011

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0012

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0013

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0014

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0015

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0016

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0017

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0018

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0019

Acta des Patrimonialgericht Radem [Radzim] betreffend Duplicate des Kirchenbuchs von Radem und Friedrichsgande.

Strona 0020

<<   < 1 2 3 4 5 >   >>