Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Komunikaty i informacje

Komunikaty i informacje

Szczeciński Oddział Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej uprzejmie informuje, iż prowadzi nabór uczestników na kurs kancelaryjno-archiwalny I st.
 
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA - PODSTAWOWY

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat podstaw teorii i metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz osób zatrudnionych lub wyznaczonych do prowadzenia archiwów zakładowych lub składnic akt. Kursy I stopnia przekazują słuchaczom podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz przyuczają ich do pełnienia funkcji archiwisty lub referenta kancelaryjnego. W kursie uczestniczyć mogą również pracownicy biurowi prowadzący akta spraw i opracowujący dokumentację przed jej przekazaniem do archiwum lub składnicy akt oraz inne osoby.

Program kursu obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne z takich tematów jak: wstęp do archiwistyki, prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją, organizacja sieci archiwalnej, rodzaje współczesnej dokumentacji oraz jej klasyfikacja i kwalifikacja, dokumentacja niejawna, tajna i poufna, organizacja pracy kancelaryjnej, organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt, procedura brakowania dokumentacji, ogólne zasady archiwizacji dokumentacji aktowej i pozaaktowej (technicznej, geodezyjno-kartograficznej, fotograficznej), postępowanie z dokumentacją likwidowanych lub upadłych jednostek organizacyjnych oraz komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt

Słuchacze w ramach opłaty za kurs otrzymują podręcznik z zakresu tematycznego kursu.

Kurs kończy się egzaminem, na podstawie, którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Bliższe informację można uzyskać pod tel. 91 433-50-02 w. 116

Uprzejmie informuję, że dnia 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 16.00 w gmachu Archiwum Państwowego w Szczecinie (ul. św. Wojciecha 13) odbędzie się Zebranie członków szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne oddziału oraz sprawozdanie z XIV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP we Wrocławiu we wrześniu 2012 r. – Prezes Oddziału SAP Andrzej Jabłoński
 2. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – Mariusz Madejczyk, Magdalena Sawicka – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 3. Prezentacja produktów firmy Beskid Plus – R. Tyrna
 4. Dyskusja

7 września 2012 r. w trakcie obrad XIV Krajowego Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia kadencji 2012-2017.

Zarząd Główny SAP

 1. Roland Banduch
 2. Adam Baniecki
 3. Eugeniusz Borodij - członek prezydium ZG
 4. Barbara Brandt-Golecka
 5. Waldemar Chorążyczewski
 6. Andrzej Drakoniewicz
 7. Stanisław Flis
 8. Paweł Gut
 9. Lucyna Harc
 10. Andrzej Jabłoński - członek prezydium ZG
 11. Kazimierz Jaroszek - prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
 12. Marlena Koter - członek prezydium ZG
 13. Jolanta Louchin
 14. Ivo Łaborewicz
 15. Andrzej Majchrzak - członek prezydium ZG
 16. Piotr Matuszek
 17. Jan Miłosz
 18. Wiesław Nowosad
 19. Juliusz Sikorski
 20. Anna Smorąg
 21. Krzysztof Stryjkowski - członek prezydium ZG
 22. Eugenia Szymczuk - członek prezydium ZG
 23. Piotr Zawilski - członek prezydium ZG

Główna Komisja Rewizyjna SAP

 1. Jan Macholak - przewodniczący
 2. Janusz Kuligowski - sekretarz
 3. Henryk Krystek - z-ca przewodniczącego
 4. Janina Andrzejczak - członek
 5. Ewa Kłapcińska - członek

Sąd Koleżeński SAP

 1. Sławomir Pułkownik - przewodniczący
 2. Martyna Znamirowska - członek
 3. Norbert Smela - członek
 4. Piotr Strembski - sekretarz
 5. Teresa Suleja - z-ca przewodniczącego