Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Znalezione archiwalia zabezpieczone

W początkach lutego do zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie przejęto pięć tomów materiałów archiwalnych z XVIII i XX wieku z terenu Pomorza Zachodniego. Odnalezione zostały w sortowni śmieci w Łęczycy w trakcie procesu sortowania makulatury przez pracowników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o., którym dziękujemy za roztropność i uwagę. Fakt ten zgłoszony został dyrekcji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Oprócz archiwaliów znajdowały się tam również zabytkowe przedmioty (pozostawione w zbiorach Muzeum). Zabezpieczone akta zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Muzeum przekazało do zasobu szczecińskiego archiwum. Stanowią je dwie księgi rachunkowe kościelne z Sarbii (Zarben) z lat 1701–1733 i 1834–1859, reces o podziale gruntów we wsi Sarbia z 1840 roku, a także dwie księgi – rejestry urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego Bieczyno (Hagenow) z siedzibą w Sarbii z roku 1901 i 1925. Przejęte akta poddawane są obecnie konserwacji.

Data publikacji 10 lutego 2016