czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zajęcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniach 10 i 11 maja 2023 r. gośliliśmy w naszych murach studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, dla których przygotowaliśmy zajęcia dostosowane do potrzeb i oczekiwań ich kierunków.

10 maja wykład dla studentów kierunku Management instytucji publicznych i public relations Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie przeprowadził dyrektor Archiwum, dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Ponadto pracownicy Oddziału popularyzacji zasobu – kierownik mgr Małgorzata Duras oraz mgr Bartosz Sitarz – przybliżyli pokrótce działania promocyjne i edukacyjne podejmowane przez Archiwum w przestrzeni publicznej i wirtualnej oraz współpracę z innymi instytucjami.

Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia naszych pracowni specjalistycznych – digitalizacji i konserwacji archiwaliów, oraz magazynu archiwalnego.

11 maja przyjęliśmy natomiast studentów kierunku archeologia Instytutu Historycznego. Zajęcia na temat dawnych pieczęci i tłoków pieczętnych przeprowadzili dr Kamil Biały i dr Radosław Pawlik.

Fot. Anna Cichy, Małgorzata Duras

Data publikacji 11 maja 2023