Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Prof. Krzysztof Kowalczyk dyrektorem Archiwum Państwowego w Szczecinie

3 kwietnia nominację na nowego dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie, z rąk Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Wojciecha Woźniaka otrzymał Krzysztof Kowalczyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Zastąpił on na stanowisku odchodzącego na emeryturę dr. Jana Macholaka.

Prof. Krzysztof Kowalczyk (ur. 1971 r.) jest historykiem, politologiem, profesorem w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 20 lat związany jest z Uniwersytetem Szczecińskim, na którym w 2002 r. obronił rozprawę doktorską. W 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nadał mu tytuł doktora habilitowanego. Prof. Kowalczyk przez wiele lat kierował różnymi formami kształcenia (studia zaoczne, podyplomowe) dla oficerów i funkcjonariuszy służb mundurowych). Od stycznia do lipca 2016 r. był dyrektorem szczecińskiego oddziału IPN. Pełnił różne funkcje w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych: prezesa oddziału szczecińskiego (2007–2013), przewodniczącego Sekcji Badań Wyborczych (2011–2014), członka Zarządu Głównego (2013–2016).

Prof. Krzysztof Kowalczyk specjalizuje się w najnowszej historii Pomorza Zachodniego, problematyce Kościoła katolickiego, polskich partii politycznych, marketingu wyborczym i bezpieczeństwa państwa. Jest autorem i współautorem około 150 publikacji naukowych, w tym sześciu monografii, 16 prac redakcyjnych i 100 artykułów.

Data publikacji 4 kwietnia 2017