Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Ostatnie pożegnanie Marii Frankel - emerytowanej wicedyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie

    Z żalem zawiadamiamy, iż 7 listopada odeszła od nas emerytowana wicedyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Maria Frankel. W Archiwum Państwowym w Szczecinie pracowała od 1982 r. Przed objęciem w 2007 r. stanowiska zastępcy dyrektora AP była wieloletnią kierowniczką Oddziału IV, a wcześniej odpowiedzialną za zbiory biblioteczne. W 1990 r. została kustoszem, a w 2002 r. starszym kustoszem. Maria Frankel ukończyła w 1980 r. studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracując w Archiwum Państwowym w Szczecinie ukończyła studia podyplomowe w zakresie edycji źródeł oraz studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa. Dwukrotnie przebywała na kilkumiesięcznym stypendium w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmowała się opracowaniem zbiorów Muzeum i Archiwum Polonii Amerykańskiej w Chicago, zwieńczonym katalogiem zbiorów muzealnych i archiwalnych tej instytucji. W 1989 r. została kierowniczką Oddziału IV AP Informacji naukowej, zabezpieczania i upowszechniania wiedzy o zasobie. Do jej obowiązków i kompetencji należały nie tylko szeroko rozumiana informacja naukowa, i upowszechnianie wiedzy o zasobie, ale też organizacja wystaw i współpraca z instytucjami kultury i nauki w regionie oraz w kraju, które kontynuowała będąc już wicedyrektorem. Ogromny jest dorobek edytorski Marii Frankel, która była redaktorem większości z ponad 100 publikacji, jakie wydano nakładem oficyny AP „Dokument”. W Jej dorobku jest też wiele prac autorskich, dotyczących m.in. dziejów oświaty powojennej na Pomorzu Zachodnim i dziejów szczecińskiego archiwum oraz jego biblioteki.

     W 2017 r. Wydawnictwo „Kadruk” i grono przyjaciół przygotowało publikację okolicznościową z okazji jubileuszu 60-lecia Marii Frankel zatytułowaną Nasza Maria. Jeden ze współautorów ks. Grzegorz Wejman napisał wówczas: Pani Maria kocha swoją pracę, można rzec, jest urodzoną archiwistką. A Jej wielka troska o to wielkie dziedzictwo historyczne zgromadzone przez wieki w naszym szczecińskim archiwum – to Jej życie... Pani Maria jest osobą bardzo wierzącą, ale o wierze pokornej i subtelnej, wyrażającej się w miłosiernej trosce o drugą osobę... Chrześcijaństwo w swojej istocie obejmuje cierpienie. To doświadczenie, które jest od kilku lat także doświadczeniem pani Marii Frankel, jest też szkołą dla innych – lekcją znoszenia cierpienia z wielką cierpliwością i hartem ducha...

 

Dziękujemy za Jej pracę i za tę lekcję.

 

                                               Dyrekcja i Pracownicy

Archiwum Państwowego w Szczecinie

 

Msza żałobna odbędzie się 12 listopada o godz. 9.00 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy.

Pogrzeb odbędzie się w Gryficach 12 listopada o godz. 13.00.

Data publikacji 9 listopada 2020