Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2016

9 czerwca obchodzić będziemy kolejny Międzynarodowy Dzień Archiwów. Data ta wyznaczona została podczas Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur w 2007 r. i wiąże się z utworzeniem tego dnia 1948 r. pod auspicjami UNESCO Międzynarodowej Rady Archiwów. Archiwa na całym świecie przypominają wówczas, choć czynią to nieprzerwanie, o swojej roli dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Archiwum Państwowe w Szczecinie już wielokrotnie otwierało swoje zasoby, by móc przybliżyć, wręcz bezpośrednio pokazać najcenniejsze pergaminy, dokumenty papierowe i inne cymelia. Czynione to było poprzez wystawy, bezpośrednie spotkania ze szczecinianmi, warsztaty konserwatorskie i kaligraficzne. W tym roku we współpracy ze szczecińskim Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowana będzie gra miejska, której podstawowe zadanie tkwi w odkrywaniu życiorysu przybyłego do Szczecina w 1945 r. przesiedleńca. Na podstawie źródeł archiwalnych, młodzież szkół średnich Szczecina odkrywać będzie jego dramatyczne losy. W szczecińskim Archiwum Państwowym zapozna się z jego historycznym zasobem, uzyska też wiedzę i umiejętności odnoszące się do form korzystania z archiwaliów tu przechowywanych.

Szczecińskie archiwum zaproponuje też mieszkańcom miasta swego rodzaju warsztaty genealogiczne. Prosimy, poprzez informacje zamieszczone w lokalnej prasie oraz mediach społecznościowych, mieszkańców miasta o przejrzenie dokumentów oraz albumów rodzinnych i podzielenie się tą wiedzą z naszą instytucją, szczególnie w odniesieniu do osób, które zamieszkują tu od kilkudziesięciu lat. Oferujemy możliwość zeskanowania tych dokumentów, a najchętniej widzielibyśmy je w naszych zbiorach. Dokumenty przechowywane w tzw. archiwach społecznych stanowią istotne uzupełnienie dla urzędowej dokumentacji archiwalnej. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa stanie się także impulsem dla wzbudzenia zainteresowania dziejami poszczególnych rodzin. Tego dnia pracownicy archiwum służyć będą swoją wiedzą genealogiczną oraz radami, jakie kroki podejmować przy tworzeniu rodzinnego drzewa genealogicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w godzinach 9:00-16:00.

Data publikacji 1 czerwca 2016