Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Konkurs wiedzy historycznej „Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku”

By uczcić 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej zapraszamy uczniów zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie wiedzy historycznej pn. „Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku”. Jego organizatorami są Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Jego celem jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy o Armii Krajowej, kultywowanie wartości i ideałów Polskiego Państwa Podziemnego oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

W 2022 roku przypada 80. rocznica utworzenia AK. Dlatego chcemy popularyzować wśród młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzę historyczną na temat zdarzeń, bohaterów i symboli związanych z Armią Krajową oraz umożliwić uczniom lepsze zrozumienie doniosłych i przełomowych wydarzeń historycznych w dziejach Polski. Pragniemy, aby młodzież otrzymała rzetelną wiedzę o Tych, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnej ojczyźnie, ale przede wszystkim chcemy rozbudzić w nich głód tej wiedzy, chęć dążenia to poszukiwań informacji o tamtych wydarzeniach, szukania autorytetów w tamtych bohaterach.

Zgłoszenia uczestników należy przesłać do 22 października br. Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zagadnienia i literatura są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Data publikacji 21 września 2021