Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

„Jedna biblioteka – trzy historie” – spotkanie promocyjne

11 maja br. opiekunka archiwalnego księgozbioru dr Janina Kosman prezentowała – owoc swoich wieloletnich badań naukowych – monografię pt. „Jedna biblioteka - trzy historie. Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie. Studium przypadku”.

Na spotkaniu promocyjnym licznie stawili się przedstawiciele środowisk humanistycznych Szczecina i Stargardu, a publikacja została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników.

Monografia traktuje o dziejach dwóch koegzystujących ze sobą organizmów bibliotecznych – Staatsarchiv Stettin i Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie, oraz o bibliotece Archiwum Państwowego w Szczecinie, będącej w prostej linii ich spadkobierczynią. To nie tylko opowieść o funkcjonowaniu bibliotek, ale też o zbiorach oraz o ich opiekunach. O tym księgozbiorze trzeba wiedzieć, że mimo iż dziś jeden z najważniejszych pomorzoznawczych, jest cieniem tego, co było tu zgromadzone przez 1945 r. Zasób ten, jak wiele innych zbiorów instytucji kultury na ziemiach pozyskanych po 1945 r., uległ częściowemu rozproszeniu i jego ślady odnajdujemy w wielu innych księgozbiorach. Niemniej jednak wciąż są tu pozycje, choć skromne w swej formie, będące unikatami na skalę światową.

Zapraszamy do zapoznania się z biblioteką, która już od 121 lat zajmuje pomieszczenia, przygotowane specjalnie dla niej w zabytkowej siedzibie Archiwum, a której korzenie sięgają znaczenie głębiej, bo do drugiej dekady XIX w.

Gospodarzami spotkania promocyjnego byli: dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk i prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich dr hab. Paweł Gut.

Wydawcy: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Wersja online monografii.

 

Fot. Anna Cichy / Łukasz Szełemej

Data publikacji 12 maja 2022