czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Inicjatywa „Obywatel”

31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”.

Na stronie www.obywatel.gov.pl zostało udostępnionych 101 kart  opisujacych  najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Wsród tych kart znajdują się również karty przybliżające obywatelom funkcjonowanie19 wybranych rządowych portali tematycznych.

Wreszcie informacje jak załatwić sprawę w urzędzie są dostępne w jednym miejscu. Bez podziału na resorty i właściwości, a według spraw życiowych. Opisy procedur są jak najprostsze. Każdy powinien je zrozumieć. Opisy były weryfikowane przez zwykłych obywateli – sprawdzaliśmy, czy po przeczytaniu rozumieją, jak załatwić daną sprawę.

 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła działalność Informacja dla Obywatela tj numer telefonu (222 500 115), pod którym  pracownicy KPRM informują obywateli o tym, gdzie  załatwiać sprawy urzędowe. Można tam jednocześnie zgłaszać postulaty, uwagi i opinie, co należy zmienić np. w danej procedurze, by ją uprościć.

Na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM zostały opublikowane, przygotowane w KPRM, dwie publikacje: „Komunikacja pisemna” i „Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich”, stanowiące rekomendacje dla urzędników dotyczące komunikowania się administracji z obywatelami.

 

Szczegółowe informacje:

.

www.obywatel.gov.pl

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych.

Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język opisu ‒ np. zamiast „Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmianie terminu udzielenia świadczenia” napiszemy „Lekarz musi cię poinformować o tym, że przesuwa termin wizyty”.

Zespoły redakcyjne, które opracowały opisy pierwszego pakietu usług, udostępnione na stronie www.obywatel.gov.pl, kontynuują prace nad kolejnymi kartami usług. Nowo opracowywane karty będą udostępniane opinii publicznej sukcesywnie.

 

 

System informacji telefonicznej („Informacja dla obywatela”)

To rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod numery  telefonu Informacji dla Obywatela, dowiemy się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115) a w późniejszym etapie będzie rozwijany na poziomie resortowym (w sumie 33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

System będzie także zbierał informacje o najbardziej skomplikowanych dla obywateli sprawach. Będą oni mogli zgłaszać swoje postulaty oraz opinie na temat administracji rządowej. Informacje te będą później analizowane w celu zaproponowania zmian w prawie.

 

Rekomendacje dotyczące komunikowania się administracji z obywatelem

W KPRM opracowano dwie publikacje ‒ rekomendacje dla urzędników:

  1. „Komunikacja pisemna” ‒ rekomendacje dotyczące prostego pisania. Pisma z urzędów często są niezrozumiałe dla odbiorców. Publikacja zachęca do pisania możliwie prostym językiem. Znajdują się w niej przykłady ‘tłumaczeń’ z języka urzędowego na język potoczny.

 

  1. „Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich” ‒ czyli w jaki sposób urzędy powinny traktować informacje nadsyłane w listach, skargach, petycjach i wnioskach. Chodzi z jednej strony o to, żeby urzędy korzystały z wiedzy o problemach przekazywanej przez obywateli. Z drugiej o to, aby odpowiedzi udzielane przez administrację przede wszystkim pomagały w rozwiązywaniu opisywanych spraw, a ich treść była zrozumiała dla odbiorcy.

 

Publikacje „Komunikacja pisemna” i „Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich” dostępne są pod adresem: www.dsc.kprm.gov.pl/rekomendacje.

 

Geneza

  • Prace nad „Obywatelem” rozpoczęły się z inicjatywy Szefa Służby Cywilnej, Claudii Torres-Bartyzel i Szefa KPRM pod koniec 2014 r. Silne wsparcie MSW (właściciela mechanizmu, na którym serwis został postawiony) i MAiC.
  • Początkowo prowadzone były w ścisłej współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Następnie zostały rozszerzone o kolejne resorty, realizujące usługi publiczne.
  • 26 maja 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”, podpisaną przez Prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz 17 czerwca br.
  • Portal obywatel.gov.pl jest, na zlecenie MSW, realizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki. KPRM koordynuje prace redakcyjne, przede wszystkim zapewnia współpracę redaktorów merytorycznych z poszczególnych urzędów.
  • Pani Premier ‒ Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z 23 lipca 2015 r. ‒ utworzyła Komitet Sterujący do spraw tej inicjatywy.
  • 31 lipca 2015 – termin zakończenia pierwszego etapu wg. Uchwały RM (uruchomienie strony i infolinii, dystrybucja rekomendacji). 

Data publikacji 9 września 2015