czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Dziewięćdziesiąte urodziny prof. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej

W sierpniu 2015 roku dziewięćdziesiąte urodziny obchodziła prof. zw. dr hab. Lucyna Turek-Kwiatkowska, historyk, archiwista, w latach 1969–1975 dyrektorka Archiwum Państwowego w Szczecinie. Pani Profesor, po zakończeniu pracy w naszej instytucji była pracownikiem naukowym, początkowo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Uniwersytetu Szczecińskiego. Nieprzerwanie utrzymuje jednak żywe kontakty ze szczecińskim archiwum.

19 października w Archiwum o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste spotkanie z Jubilatką, a jednocześnie promocja Jej książki „ Moje 60 lat w Szczecinie. Okruchy wspomnień”, która ukazała się staraniem Wydawnictwa Archiwum Państwowego „Dokument” oraz Wydawnictwa Naukowego Wydziału Humanistycznego US Minerwa.

Data publikacji 16 października 2015