czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

75. rocznica deportacji Żydów ze Szczecina (Stettin) – 13.02.1940

W nocy z 12 na 13 lutego 1940 r. władze hitlerowskie przeprowadziły deportację do gett w Piaskach, Bełżycach i Głusku ponad 1100 Żydów mieszkających w Szczecinie. Wydarzenie to uważane jest za preludium do „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”(Endlösung der Judenfrage).

W Archiwum Państwowym w Szczecinie w około 50 zespołach archiwalnych zachowały się materiały historyczne dotyczące dziejów społeczności żydowskiej na Pomorzu. W aktach niektórych miast pomorskich znajdują się – choć zachowane niekompletnie – dokumenty istniejących tam gmin żydowskich, a w zespole Prezydium Policji w Szczecinie zbiór 1781 kart i kennkart mieszkańców Szczecina i Prowincji Pomorskiej, obywateli III Rzeszy pochodzenia żydowskiego.

Dokumenty te od wielu lat udostępniane są naukowcom i instytucjom badawczym zajmującym się historią Żydów.

Rocznicy deportacji Żydów ze Szczecina i archiwaliom pomorskim odnoszącym się do problematyki żydowskiej poświęcona była audycja pod tytułem „Obecność Nieobecnych” emitowana w Polskim Radiu Szczecin 8 lutego 2015 r. z udziałem pracownika Archiwum Państwowego w Szczecinie dr. hab. Pawła Guta.

Data publikacji 12 lutego 2015