czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

5. edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata - Pamięć Polski

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 5. Edycja” od 25 czerwca 2024 r. dostępna jest w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15).

 

5. edycja Listy Krajowej Programu UNESCO

Na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w jej 5. jubileuszowej edycji trafiło łącznie 17 obiektów przechowywanych przez instytucje polskie w kraju i za granicą, w tym także przez Archiwa Państwowe, m.in. „złota bulla” języka polskiego z 1136 r., Psałterz Floriański, statuty nieszawskie z 1454 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie), przywilej lokacyjny miasta Zamościa z 1580 r. (Archiwum Państwowe w Zamościu), akt detronizacji cara Mikołaja I z 1831 r., rękopis „Chłopów” Władysława Reymonta, zbiór dokumentów wydobytych z masowych mogił w Katyniu, Charkowie i Miednoje, czy choćby spuścizna fotograficzna wybitnego himalaisty Jerzego Kukuczki.

Pełen wykaz obiektów wraz z ich opisem znajduje się na stronie Pamięć Polski.

Oficjalne wręczenie certyfikatów wpisu na Listę odbędzie się 26 czerwca br. w Belwederze.

Ekspozycja, w wielkogabarytowej przestrzennej formie, będzie dostępna dla mieszkańców Warszawy i turystów całodobowo, do 15 lipca br. Następnie wyruszy w objazd po kraju.

O wydarzeniu można przeczytać również na stronie Archiwów Państwowych.

Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata - Pamięć Polski

Na Listę wpisywane są obiekty dziedzictwa narodowego o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, dokumentujące ważne wydarzenia i działalność wybitnych osobistości, przechowywane na co dzień w polskich archiwach, bibliotekach i muzeach.

UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki.

Data publikacji 25 czerwca 2024