Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – spotkanie i debata

Spotkanie „Zdławiona nadzieja wolności”

9 grudnia w Archiwum Państwowym w Szczecinie odbyło się spotkanie pt. „Zdławiona nadzieja wolności” z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk opozycji solidarnościowej z lat. 80. Gości powitał dyrektor Archiwum dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk. Modlitwę za ofiary stanu wojennego i tych wszystkich, którzy oddali życie walce o wolną Polskę poprowadził ks. kan. Waldemar Szczurowski. Dyrektor Archiwum zaprezentował publikację pt. „Nie zapomnijcie tamtych dni. 40. rocznica powstania NSZZ «Solidarność»” (red. Krzysztof Kowalczyk i Joanna Chojecka, Szczecin–Warszawa 2021), stanowiącą pokłosie konferencji zorganizowanej przez Archiwa Państwowe w ubiegłym roku. Następnie dr Michał Siedziako (Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US, IPN) w krótkim wykładzie przybliżył okoliczności, przebieg i konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego w Szczecinie. W dyskusji uczestnicy spotkania podzielili się swoimi refleksami na temat wprowadzenia stanu wojennego. Każdy z gości otrzymał publikację poświęconą powstaniu NSZZ „Solidarność”.

 

Foto: Marek Lupa, AP.

 

W 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pamiętamy! 4 grudnia 2021 r. w siedzibie Polskiego Radia Szczecin odbyła się w formule hybrydowej konferencja „Szczeciński Grudzień’81”. Było to wydarzenie zorganizowane w ramach projektu własnego Wojewody Zachodniopomorskiego pt. Niepodległa 2021: Szczecińskie Drogi do Wolności” będącego elementem Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Organizatorem konferencji był Wojewoda Zachodniopomorski we współpracy z Archiwum Państwowym w Szczecinie, Instytutem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Polskim Radiem Szczecin. Uczestnikami konferencji byli: Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski; prof. dr hab. Wojciech Polak - Dyrektor Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, Wiceprzewodniczący Kolegium IPN; dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk - Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US; dr Tomasz Kozłowski – pracownik Biura Badań Historycznych IPN i Instytutu Studiów Politycznych PAN; dr Michał Siedziako – pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US oraz Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie; dr inż. Mieczysław Ustasiak – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność Pomorza Zachodniego w 1981 r., działacz opozycji antykomunistycznej, Senator I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego. Zapraszamy do obejrzenia.

Data publikacji 10 grudnia 2021