Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

SAP_Szczecin

SAP_Szczecin

Stowarzyszenie Archiwistw Polskich

Oddział w Szczecinie

 

http://sap.waw.pl/dzialalnosc_statutowa/szczecin

e-mail - szczecin@sap.waw.pl

e-mail - jamach@sap.szczecin.pl

 

Kadencja 2012-2017

Zarząd Oddziału 

Prezes Oddziału - Andrzej Jabłoński

Wiceprezes - Jan Macholak

Sekretarz - Urszula Markiewicz

Skarbnik - Stefan Archutowski

Członkowie Zarządu - Krystyna Chodor, Maria Frankel

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Michał Knitter

Sekretarz - Anna Kandybowicz

Członek - Joanna Glatz