Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Oddział VI

Oddział VI – Udostępniania

 

Kierownik

mgr Witold Mijal

tel. 91 433 50 02 wew. 137

e-mail: wmijal@szczecin.ap.gov.pl

 

Czytelnia Archiwum Państwowego w Szczecinie

tel. 91 433 50 02 wew. 117

 

mgr Zbigniew Marczak

Marcin Rzuczkowski

Dariusz Witulski

 

 

Jednym z głównych zadań Oddziału VI jest prowadzenie Czytelni w siedzibie Archiwum Panśtwowego w Szczecinie. Wiąże się to z szeregiem czynności takich jak m.in.: realizacja zamówień użytkowników zasobu, wypożyczanie materiałów archiwalnych i mikrofilmów ramach wypożyczeń międzyarchiwalnych, wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji z przechowywanych materiałów archiwalnych, a także prowadzenie ewidencji zamówień na wykonywanie reprodukcji oraz prowadzenie rejestrów udostępnienia archiwaliów i użytkowników szczecińskiego zasobu archiwalnego. Ponadto udzielają informacji o zasobie na potrzeby użytkowników oraz prowadzą kwerendy źródłowe. Druga część zadań pracowników Oddziału VI koncentruje się na dbałości o magazyn główny AP w Szczecinie oraz na jego obsłudze. Wyraża się to m.in. w przyjmowaniu do magazynu głównego archiwum materiałów archiwalnych, prowadzeniu bazy danych TOPOGRAF, rozmieszczaniu i zabezpieczaniu materiałów archiwalnych w magazynie oraz współpracy z Oddziałem IV w zakresie zabezpieczania i konserwacji archiwaliów.