Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Tytuł  

Rok od do
Okładka Tytuł / Sygnatura Daty
Sprawy osadnicze - korespondencja 65/336/0/3/10 1946-1947 Szczegóły
Zestawienia osiedlonych rodzin w poszczególnych gromadach 65/336/0/3/11 1945-1947 Szczegóły
Zestawienia osiedlonych rodzin w gromadach 65/336/0/3/12 1947-1948 Szczegóły
Korespondencja w sprawie zaświadczeń repatriacyjnych i orzeczeń odszkodowawczych 65/336/0/3/15 1947-1948 Szczegóły
Korespondencja w sprawie zaświadczeń uwłaszczeniowych 65/336/0/3/16 1947-1948 Szczegóły
Organizacja Referatu Osadnictwa 65/336/0/3/7 1947-1948 Szczegóły
Okólniki, zarządzenia, instrukcje, wykazy osiedlanych repatriantów, spisy imienne repatriantów 65/336/0/3/8 1946-1948 Szczegóły
Sprawozdania miesięczne 65/336/0/3/9 1946-1948 Szczegóły